Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Προ των πυλών μνημόνιο "τέρας"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0λΕΣ0|ΜΜ|ἙΣ ΑΣΦΑΛ
πιο Νεο πωπω ΙΣΗ 
·ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Π0|ΛθΛΕ|ΝΛ| Μ" κ.
ΤΛΝΕΛ0Ρ|ΛΗΛ|Κ|ΛΣ Μα ' ζ Δ
ΣΕοΛΛιιιιΜΕιΛ  . ο ο.
' Τι προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις Ι .
' Ποιοι επηρεάζονται και ποιοι αλα τα Ταμαο
γλιτώνουν τώρα τις ανατροπές
Δευτέρα 13 |ουλ[ου 20] 5 - Αριθμός φύλλου '|.65'| - Τιμη '|,30 € - Μ.ε-Ε”°8.€0Μ
Προ των πυῇων
μνημονιο “τερα8“
Σκληρά εισαρακτι - ι
μέτρα, μαζικές _
αποκρατικοποιήαε
για παραμονή ;,. ¦ νέα: ρ.
στο ευρώ και π ο    η
νέο δάνειο
άνω των
80 δια.€
Ο φιλέλληνας Ολάντ,  Ψήφιση έως την Εφιάλτης για κούρεμα
ο ε“ιι:2;;ιιιΜ ΠΑ ΜΕΡΗ" Τετοια γι:Ξ:Ξ:2“ αι:ϋι8€το €
το σοκ του Οι·εχἰτ  συντάξεις και αυτόμα- και αγωνία για
από τους Γερμανούς  τες περικοπές δαπανών τον Ε|_Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα