Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΜΒΜ
ΟΕΜ' ΜΝ
ν" 'Ο 'ΒΒ
° "Η" Η'
Ο' ΝΟ' ο ΠΠεΠ£ι
"Ο ΜΙΛΑΝΟ
αΕιι ει Για ινι·κ  
ομαοας για τα νέα
χρονια
σκοπό να παρει εμπειρίες
ΠΑΠΑ Ο ΠΠ'"ΠΜΚ°¦ ΠΕΠ ΠΠ"¦'ΧΞ'
οι ιταααί απο" για κανα `
τας ααίμαια ααα”, αναγνωρίζουν όμως
ότι ο ααυμπιακός έχει τον πρῶτα αόγο
για τον ουναμικό σεντερ
Ο ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣ|¦ΜΕ
Νο: να παπι και να πετύχει
στον οπυμιτακό παρ' ότι μπήκε
στο χειρουργείο για κατω
ωρα σε αιγότερο από εναν χρόνο
Μάρα ο ΓΙΑΝΝΗ: ΟΜΕΡΗ¦ ισεπίόα Η) ι 
θεωρεί ότι ο παίκτας
είναι οικός του.
αφού εχει συμφωνήσει σε απο για
διετή συνεργασία
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/υτής: ο. ΝικαΠα'ίδιτς
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟ: ΜΑΚΡΗΣ
ΜΠΑΚ" Η ιογΛιον 20” · ΠΩ. 457"
τΕαιΝΣταιι·κεα
ΠΠ ΥΜΝΟ"
πασόκοι” εκανε
αόγο ο Πορτογααος οταν
επίααμα παρουσίασή του
και οταν απογευματινή χθες
αρσαόναοα φώναζε: ·Πασες
με ούο εααοες. να μαν κουραααμε για ώρα ταν μπύρα·
ο 'οποιος επερνα” το
όρια ο Πορτογαπσς
σταματούσε ταν
ασκπσαι
ο τιπρο επιχείρποε χθες να
περασει ορισμένα
στοιχεία τας οιποσοοίας του για το πώς
επιοιιμεί να γίνεται
ιι κυκαο0ορία τας
μπύρας. στον βαθμό
Φυσικα που σα το επιτρεπουν οι συνθήκες του εκαστοτε αγώνα
ο τΒιιίιιτιιιίι·κτι·3
Η Μαντσεστερ Γισυναιτεντ
ανακοίνωσε τα ουμ0α·
νία με ταν Μπαντ" Μαναχαυ για ταν απόκτασπ
του ΜΜΜ οιε0νούς
μεσου. ο οποίος θα γίνει
ο πρώτος Γερμανός που θα
αγωνιστεί με τα Μα·
τας αναίτια ανασα
οταν Πρεμιερ
ι κιιῇο ιιπππκπτεΜιι τα: .
Ε τπιιπονιιιι:» :νπεχι:ετπι .
ο κόουτς συνεχισε τις δοκιμες του _ · ά
και χθες οταν απογευματινή γ Π . ρ ζ ·° Μπαστιαν σεπει να κανει
προπόνααα. βαζοντας αυτή τα ° '°Μς ή  › ι κατι καινοααγ·° οταν πριν"
ωρα τον καραμανο σε ροαο “Μ "Ι Μ' ο ρω" του· προσπα·ασαμε να τον,
αριστερού μπακ ίαραοαρινα "'""°"°Μ με ' τι." σε μια Ί ΜΗΝ” Η ΜΝΜΜ·. ααα·
ωραίοι · παπι οίτερμα τι" το “Φ Με 'ως ί'  "ο τις πιο ιιαςπορα·απεοε κοπο"πρόγραμμα με τον των· να "ΜΒΜ, Ν· · ΜΜς η”. πουμε ταν σπόρο" του και
οιοοανετοι καπως καπύτερα και “Πω “Μ 'ύ πονιίσεις του · 1 “βα“·ίκαι·8 ταν επανω· του
να Μαραντόνα· τον ΜΒ· του ε"'°ε°“ . °πυμπιακσύ · 0 Ξ£α·νπά·νκ8ρ ΜΜΜ
ιμαεστρου- και στις ούο σμαοες  _ ' Μ" 'Η τα" "ΠΜ" Ο Πέ:
τυχε σπουοαια πραγματα. το·
γιορ ο πρόεσρος των "σορό ν.
« "λ'Ω¦Α" » ΜΕ ΜΑΡΪ' Η Ε! "ρ" χω" ΜΜΜ"
Πετακτπκε οπος ο ικόκκινος· _ κ “· παγκος όταν ο Αργεντινός σε μία η· Ἡ
°""°°°°" 'ω 'Η '°' "°'°"“°" "Μ" . ιι. . Ντι>ιινιπΜ τον ειαεα Για ταιν μετα
στακε στα παθος ο ΣακΜα τεπικα
μετα από τρία απο και οι χορούς
Δ¦ΜΜΞΝ° ΝΕΠ ΟΠΠ" 0 '0'ΜΠ
όα·νααγανστα·εοατους . ο· "- - $·__`  _ η ' μσποισιιπιοα τατσΥΜτο
· ._, ι ¦ ι · ο _
Τ τρωω  · -< .-·ο+Μ~Μ 
'Ο . ΑΜ ·ῳ¦ΐ¦© ·- . - Ι ὲ-ῇςο: ἐμὲ. _.“ αναικαπτΜτχοτταΜιΜΜτα
Ο Π'Π'ό¦ είναι ΠΠΠ|ῶ¦“. ΜΌ^Ἡ 'ὅ Ιὅ' ἰδὲ'. Μ . .-ἔ!·£·¦-τ .' ῦρ`“°' · °““““ς ”ε"””'“ :°“Μ““'ω
Μόνο πασασ0αιριοτής 33 ετών οεν
μοιαζει ο σοπττα οταν πρῶτα μερα
προετοιμασίας ο ό 'απανω αείχνει ότι
εχει οσυαεψει ατομικα οταν αστα του
και τα αποτεΠεσματα έχουν αρχίσει
να Φαίνονται στο πεσει!"
απο το
προγραμα·
ο ΟΠΑΠ!!Ξιόική περίπτωσπ
ο νεαρός Νιγαριανός.
ο οποίος σαν είναι σίγουρο ασκ ασ παραμείνει
στο ρόστερ. Μπα θετικό
το οαμύαι ότι για
πρῶτα μερα εργαπε
μια χαρα και τις
ούο προπονήσεις
οι Πέτρας Ξανθόπαυπος. και" ΚαΜερό·
Μπος. Γιώργος πίτσας οροφής πωπωρίοπς ταν ώρα των βραβεύσσων μαζί με τον
7 Β·-. -γῇ
ο Η παπα” του ΜΜΜ. του τοπικού Κεραυνοιί Μα
ΚΜ°Βω π° Μπ·οίνπ. τα· απο κατα ο Γιῶργος ααρίρας
απογευματινό
οίτερμα. π παρουσία Ι _
:°$Ἐ;:::'¦$ ι - "ΚΟΠ ΣῖΠ Π|Χ'|'ΥΠ
.;·;:.:·¦¦:.·;,:.;·::,;·.;·::;υ ι _ Χαμ τα: αεεεαιοτιιτατ
. . . ¦ Ρ ¦ τ' [ανοιξε ο Γιαννιωτας. Φ τ , π·
π απχπμεία με τον ' ώ Ακόμα και στις πιο ούσκοαες
καραμύνο. π σακιμιί η αμερες οι ααααίμαχοι του απυμπιακού
του Μαρτίνες σε καταφερω" να “ΜΜΜ γκαπ.
αξονα και πτερυγες. θεαμα. χαμόγεαα και κοινωνικό
π πρώτα ·ψυχρο- εργο
πουσια· του Δαρια
και ποππα ακόμα .
¦:ΐ%:°:ἶΞΐ::° όπου νίιαισον τον τοπικό κεραυνό ια-αι ο
πΜΠπ ο Πατρὶ" ωμπέρ Χατ 'Με ε'Μ Ο ΓιῶρΜαν“οιωω με οσο γος Μιτσας. από
πιτσιοιπαατ. Μπους ούα γκοπ πετυχαν ο αγώνας
του απυμπιακού οι θοδωρή· Πα- πραγματοποι›. χατσυρίοας. Μπα για ταν ενίἔ.   Μπας καπσγε- σκυσα του Κοινω^^ε="Σ ° ρ , ρόπουασς και από νικού παντοπω- (Αν έ . ενα οι :ταύρος Βίου του δήμου
ΒΡΕΜΗΣ Τζιαρτζιόασυπος. Αγρινίου
Οῶτπς Καααμαρας
Ο 8 5 2 Ι 4
Γραφει ο απαρτία τ:ιΜσν"οτ ιαεῆι6α Μι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα