Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η κάλυψη,
της αποσϊ0λης
κρΗκΤ|κο» κοκΤΕιΛ
. · Ά . ΝΕΛ πΡοΣΦοΡΔ
0ϊ0 ΖεεΦελνϊ Χ  ΜΔ ΜΜΜ
προγματ0π0ιειτῳ    ` - ΜΠΛΟΥΜ
με την ευγενικη ϊ
Χ00ΠΥ'Π Ἐων . _
καταστηματων - _¦ 5 _
 · / ·“ _ δ Ν - Ν  Ψ
Φέρνω :;_/:/_¦_Ο_ω$ ,  Μ.”
^ρ_ Φγ^· 5ι% κγΡ|ΔκΗ 12 'ΟΥΛ|ΟΥ 2015 Τιμή φύλλου 130 € ἶ Π ”τω
 - 7  ·  7: _ .-_ _;ΐΪ;.ἶἶ-ῷω = 2 
'ζ . εΦγΓΑΝ ΑΛΛΑ 700
: Μ το ΠΜ ΜΜΜ
ΚΩΣΤΑΣ ζ · 7
ΣΑΜθθΡΑΚΗΣ ,'
'ΔΒΔ ΣΤΟΥΣ
ΠοποΓΑΑογΣ
πουθενά ων ¦
τον 0ΜμΜΜό ΜΝ! Φ
·Τ'ΖΗΤΑΕ|Ο κοογπ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα