Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Η συμφωνία σε ναρκοπέδιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιτνο υ£1·νι
Μια μεγάλη '
καλοκαιρινή ι
προσφορα
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΝ 'Ε 'Μ
Μ Δ ΜΝ' (1957·2009) Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. "ΡΜ
Μ Β ΜΝ' Μ
ιΣΓ ΜΑταΑιογ. ΠΜ και Μαρια· ρωταω
Ανατολή 08.12 - Δαση 20.49
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔιιΜιιτΡιοΣ ΜΜπΡΑκιιΣ
Ετοε ιδρύσεωε 1922
Κεντρικά γραφεια: ΜΜΜ 80, Αθήνα 115 28 | ©Τ0 ΒΗΜΑ |
Ετοε 949 - Αριθ. 18409
Ο 211 385.7οω. Μαι: Μ|Μσ Εκδίδεται από τον Δπμοσιογραφικό
Μεσα πιω/ΜΜΜ” Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ.
ΑΙ φορμα
Ο Πρωθυπουργοε πήρε εξουσιοδότηση με 251 «ναι», στον αέρα η δεδπλωμἑνπ
Η συμφωνια σε ναρκοιιὲδιο
Ο κ Μπρικ μεταξυ Σάιμτιλε, Ζωα και ΛαφαΖανιι
 Σενάρια μεταβατικής κυβέρνησης και εκλογών μετά τις απώλειες στην ψηφοφορία
Οι σημαντικές απώλειες στην κυβερνητική
πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία στη Βουλή και η
σκληρή στάση που εξακο·
λουθεί να κρατά η γερμανική
πλευρά ναρκοθε·τούν την
Προσπάθεια του κ. Τσίπρα
για την ολοκλήρωση της
νέας συμφωνίας με τους
Ευρωπαίους. ΣΕΛ|ΔΕΣΑ4-16
€2.εαῖΣζἑΜ“_ῦ
Υπερκἑρδπ
του ΔΝΤ
ι :53 ι πΡΩΤΜΩΝιΠεΣ ΣΤΗ ΔΡΜΑτικΗ ΣνΝεΔΡιΑΣιι Με ΒΟΥΛΗΣ - ολο το πΑΡΑΣκιιΝιο
ΚΑΡΑΒΑΝΙ
ΠΡ0ΧΩΡΕΙ...
ς ημέρες αν·
τες συμπλήρώνονται πενήντα
ακριβώς χρόνια
από τον |ούλιο
του 1965. Μισός
· ι αιώνας μας χωρίαΠ0 το Ξ   ζει πλέον από τη
ελληνικο χρεοε ~ ε ο.  η 4   ή ΜΜΜ εκείνη
εποχη που έμεινε
«Πρώτα η διαπραγμάτευση για συμφωνία με την Ευρώπη και τα υπόλοιπα στην ώρα τους» δήλωσε ο Πρωθυπουργός τα ξημερὡ- ΜΜΜ”
ΣΕΛΙΔΕΣ Α8-9
ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΟΗΕΧ|Τ
ι γι 1:
η ματα του Σαββάτου, μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, αφήνοντας την απειλή να αιωρείται πάνω από τον Λαφαζάνη και τη Ζωή
 12Δπ.εγΜτοπποΜΝΗΜοκιοω
_ ·   Μ έ Ποιοι θα πληρώσουν του8 φορουε,
ή -  Ι έ 3 ποσο κοβονται οι συνταξει5
ελ. “ι ι 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ|ΩΣ
Η»  η Νέους φόρους στο ΜΜΜ
 ,7 ο < , νοικοκυριά και στις επι
·"  - : χειρήσεις, αύξηση του ΦΠΑ σε  (Ρο' ΚΠ8 
 σε ζ: _· · >“ / ι ξενοδοχεία, εστίαση και στα Ο .υ Χ
· τέσσερα πλούσια νησιά Μύκο- Ντιν ΑιΥΙνΟ›
Οι μαχαιριε5 ἔ0,Σ9“00ΜΚἔΝἙΚ@› οΤσακαλὡτ05
· ιατηρηση του , αυ- .
τω ΜεΡΚελ ξηση της έκτακτης εισφοράς στο ΚΟΡΗ" ή
και Οι γεφυρε8 αλληλεγγύης αλλά και μέτρα των Βρυξελλών  Μ
του  περιορισμού των πρόωρων ή
συνταξιοδστήσεων φέρνει το
ΣεΛιΔεΣ Α12-13 τρίτο Μνημόνιο. ΣΕΛ'ΔΕΣ ΒΖ-3 ΣελιΔεΣ Μο. 14