Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαρύ το αντάλλαγμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηειΕτθτηΡοτίκί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 11 Ιουλίου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.821
Φρανσουα όλα"
Πρόεδρος της Γαλλίας
«0Δ|·|Γ0Σ
ι ΕΠ|Β|ΩΣ|·|Σ»
Η "έτέρ ΗΠόφινγκερ
Συνέντευξη στη «Ν» του συμβούλου της γερμανικής καγκελαρίας 
σήμερα στη Ν
ΑΠσμακρύνεται
το ενδεΧόμενσ
«κουρέματος»
Το ειδικό Πακέτο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, Που πιθανότατα θα ενσωματώνει η συμφωνία
με τους εταίρους, απομακρύνει οποιαδήποτε συζήτηση για «κούρεμα» καταθέσεων, ενώ η βελτίωση
της ρευστότητας και η λειτουργία των τραπεζών θα
αποκατασταθούν σταδιακό. >ί Ο
ΝΔ.: «Ναι» στη συμφωνία,
αΠοστόσεις αΠό τα μέτρα
«Ναι» στη διαφαινόμενΠ συμφωνία κυβέρνησης δανειστών είπε χθες η Ν.Δ. με ομόφωνη αποφαση
του Πολιτικού συμβουλίου, αλλα ταυτοχρονα εΠιχείρησε σαφώς να παρει αΠοστασεις αΠο τα μέτρα
Που αυτη Περιλαμβανει, αφηνοντας μαλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο να μην ψηφίσει τους
εφαρμοστικούς νόμους Που συνδέονται με τη συμφωνία. >20
οι όροι εΠαναλειτουργίας
του Χρηματιστηρίου
Εξαίρεση Που να Προβλέπει ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων για την εκκαθαριση και τον διακανονισμο των
χρηματιστηριακών συναλλαγων είναι, συμφωνα με
εκπροσώπους της ΕΚ., η μονη ουσιαστική ΠρούΠόθεση Που απαιτείται Προκειμένου το ανοιγμα των
τραπεζικών καταστημότων -με οΠοιες πρόσθετες ή
μη λειτουργίες αΠο αυτές Που σήμερα ισχύουν- να
συνοδευθεί αΠό πλήρη επαναλειτουργία της χρηματιστΠριακής αγορας. >9
οι Προσδοκίες συμφωνίας
έδωσαν ώθηση στις αγορές
θετική ήταν η «ετυμηγορία» των διεθνών αγορών
στις Προτασεις Που παρουσίασε Π ελληνική
κυβέρνηση, με το κλίμα συγκροτημένης αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας να δίνει ώθηση στα
χρηματιστήρια και στις δύο Πλευρές του Ατλαντικού, απογειώνοντας Παρόλληλα το ευρώ σε
υψηλο εβδομάδας έναντι του δολαρίου και του
γιεν. >ί 6, 17
Αύξηση Πωλήσεων έως 25%
σε μεγόλους οίκους κοσμημότων
Ο φόβος για «κούρεμα» καταθέσεων οδήγησε
τους Πολίτες στην αναζήτηση τρόπων Που διασφαλίζουν τα μετρητή τους, οΠως η αγορα
Πολύτιμων αντικειμένων -κοσμημοτων και έργων
τέχνης- των οποίων Π αξία Παραμένει σταθερή και
διαχρονική. Μεγαλες @Νέα καταφεραν να πουλήσουν έργα Που για καιρο κρατούσαν στα στοκ
τους, ενώ αύξηση τουλαχιστον 20%-2 5% κατέγραψαν οι Πωλήσεις σε μεγόλους οίκους
κοσμημάτων. >ί 5
20 φορολογικά μέτρα για τη συμφωνία - Νέος νόμος για το ασφαλιστικό το φθινόΠω ρο
Βαρύ το αντάλλαγμα
Συγκρατημένη αιστοδσξία στις Βρυξέλλες - ΕΠιφυλακτικό το Βε ρολίνσ
Φανερά αλλά και άγνωστα μέτρα για το φορολογικό και το ασφαλιστικό Περιλαμβάνει η ελληνική Πρόταση Που υΠσβλήθηκε στους θεσμούς, όΠως εΠίστις και μέτρα-ρεζέρβα Που θα ενεργσΠοιηθσύν εάν
σημειωθούν υστερήσεις στον τομέα των
εσόδων. Αμεσες Παρεμβάσεις είναι η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η εΠιβολή
φόρου Πολυτελούς διαβίωσης στα σκάφη αναψυΧής, αλλά και
η αύξηση των συντελεστών του ίδιου φόρου
για τα αυτοκίνητα και
τις Πισίνες. Η αύξηση
του φόρου για τις εΠιΧειρήσεις αλλά και ο
υΠσλογισμός της Πρσκαταβολής με συντελεστή 100% θα αΠοτυΠωθσύν στο εκκαθαριστικό της εφορίας της εΠόμενης Χρονιάς, όΠως άλλωστε και τα αυστηρά
μέτρα για τη φορολόγηση των αγροτών. Ωστόσο, το φθινόΠώρο ανοίγει νέος κύκλος αλλαγών και μέτρων στη φορολογία, με Παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της, Που θα
Περιλαμβάνει τον υΠσλογισμό του φόρου
εισοδήματος μέΧρι τον καταλσγισμό των
Προστίμων. Το φθινόΠωρο εΠίσης έρΧεται και νέος νόμος για το ασφαλιστικό, με
θέατρα
6% για φήρμακα. βιβλία και
Ι  για βασικο τρόφιμα,
ξενοδοχεία, ενέργεια και νερό
2  για τις υΠόλοιΠες
υΠηρεσίες και Προιοντα.
Παρεμβάσεις οι οΠοίες θα είναι συνάρτηση των διαΠιστώσεών της αναλογιστικής μελέτης Που θα ΠροηγΠθεί. ΣυγκραΠιμένη αισιοδοξία εΠικρατούσε Χθες στις
Βρυξέλλες, αναφορικά με την ΠρσσΠτική
της έγκρισης Πις ελληνικής Πρότασης και
την αΠσφυγή μιας άτακτης ΧρεοκσΠίας
και ΟτεΧίτ, Που ήταν μέσα στα εναλλακτικά σενάρια. Ωστόσο, δεν έΧει τελειώσει
τίΠοτα καθώς αΠσμένουν ακόμη δύο δοκιμασίες. Η Πρώτη είναι
το στιμε ρινό ΕυτσἑτουΡ,
το σΠοίο θα υιοθετήσει
ή θα αΠσρρίψει την ελληνική Πρόταση και η
δεύτερη είναι η έγκριση τΠς συμφωνίας αΠό
τα κοινοβούλια έξι Χωρών (Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Αυστρία,
Σλοβακία, Εσθονία). Καθοριστικός είναι ο ρόλος
της Γερμανίας, Που Παραμένει εΠιφυλακτική.
Μέχρι την ΠέμΠτη το
αΠόγευμα η συντριΠτιιαἰ
Πλειονότητα Ευ ρωΠαίων αξιωματούΧων,
ξένων αναλυτών και δημοσιογράφων στις
Βρυξέλλες, θεωρούσε την Ελλάδα «ξεγραμμένΠ» και Περίμενε αΠλώς και τυΠικά να ανακοινωθεί η αΠσΧώρηση αΠό μιν
Ε.Ε. και την Ευρωζώνη στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής. >θ
Οι Πληγές των δύο εβδομάδων στο εΠιΧειρείν
Καθίζηση στην αγσ ρα
αΠό τα σειΡίταΙ (ΞΟΠτΙ'018
Βαρύ το τίμημα για την εγΧώρια αγορά
αΠό την εΠιβολή των ςαΡίταΙ εσηττοΙε τις
τελευταίες δύο εβδομάδες. Η ΠρωτόγνώρΠ αυτή εμΠειρία για τη Χώρα είΧε ως
αΠστέλεσμα να μΠλοκάρσυν οι εξαγωγές,
καθώς οι συναλλαγές Πέραν των συνόρων κατέστησαν αδύνατες. Την ίδια ώρα,
οι συνθήκες λειτουργίας των βιομηΧανιών έγιναν αφόρητες, το λιανεμΠόρισ
καταβαραθρώθηκε -με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα καύσιμα-, ενώ η εικόνα του
τουρισμού άρΧισε να «ξεθωριάζει». Η
εστίαση δέΧθηκε και αυτή ισΧυ ρό Πλήγμα. Οι βισμήΧανσι μιλούν για αφόρητες
συνθήκες λειτουργίας των εΠιΧειρήσεων, ενώ ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος ΜίΧαλσς, με εΠιστολή του Προς τον υΠσυ ργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτσ ζητεί την άμεση ρύθμιση σημαντικών διαδικαστικών ζητημάτων Που αφορούν τις συναλλαγές με
τα ΧρηματοΠιστωτικά ιδρύματα. Στο λιανεμΠόριο, οι αΠώλειες υΠερβαίνσυν τα
400 εκατ. ευρώ. >ί 2-1 3
Πεταμεσονύκτιο κρας τεστ για την κυβέρνηση
Εξουσιοδότηση στον Πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί μια
πρόταση συμφωνίας που θα κρατήσει τη χώρα εντός της
Ευρωζώνης αναμενόταν να Παρόσχει τις πρώτες πρωινές ώρες η
Ολομέλεια της Βουλής. «Μετα το δημοψήφισμα εωαατε σε Πιο
ισχυρή θέση και ελπίζω μετα τη συζήτηση στη Βουλή να εψαστε
σε ακόμα ισχυρότερη» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος. >3
Η εΠενδυτική Πολιορκία της Κούβας
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και επιχειρηματίες κατακλύζουν την Κούβα τις
τελευταίες ημέρες, ενώ στο νησί βρίσκονται και Αμερικανοί επιχειρηματίες
οι οποίοι βολιδσσκσΠούν το έδαφος για μπίζνες. Την Κούβα επρόκειτο να
επισκεφτεί και ο Γερμανός υΠ. Εξωτερικών Φρανκ Βολτερ Σταίνμόγερ. >19

Τελευταία νέα από την εφημερίδα