Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η κσλ0ψη
της αποστολής
στο Ζέεφελντ
ποσγμστοποιείτσι
με τον ευγενική
χορηγίο των
κοτσστημστων
[Σ|_Οω
. ' Δρ_ Φγ^_5195 ΣΔΒΒΔτοΗ ΙΟΥΛ|ΟΥ2Ο]5 Τιμή φ0›χλου τ¦3ο ε
. ο οΡγΛοΣ Στο ¦
ΖΕΕΦΕΛΝΤ γ.:
· ΔΟΥΛΒΑ ΑΠ) _:“'
' Ι ΣΗΜΕΡΑ 
ο τΜτκτο:
Αστον ΜΒΑ
'Εφσγσν
2.000
δισοκείος 
σε 2 μέρες!
ΜΕΧ|ΖΠΛ'
το "ΔΝ"
η !·Ρ¦ , γ `
_ μ . τ 7 7
.·-·'-·_.·
γ _ Ι._|
ρ 7Χ-,
/“< ·τ · · ο, ·.·· “ °. < 7 ·“
β τ ί - _ - η ,. _ .
Ζ Ξ] Ν' :Η <. > " - τ Κ
/ ·.  ·-_ ε_  _ ' .
 ο· ;:τ- < “4 τ ο: · ·  :κ η -“, Ζ::τ “ Ι · Κ “ ' τ Χ
Ι - · ¦ γ
| ι ' τ ὶ .
- -. · . μ.- '.7.ι·.-ζ:- _ '_.·ζ- `_
.7 χ· 4 η
¦ _.`. _  τ
¦7 ἀ`. .
τ ¦ Ν
” . ο ΤΟΛ|0Π0ΥΛΟΣ
Πω οΛγΜπ·Ακο
 ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΜ ΤΜ ΤΟΝ ΠΑΝ"
.η Π ·ΟπακττκἐχεσιΜσσεὁλσολλσ
ΟΠ θλΥ'Μ°Υ
Η· 5 Μ'. Η!
'ΜΜΜ |'|Α Ο”
ζητω λίγες ΜπΜσ αστο γο
να στόλο το Μω του σπαγΜο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα