Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·.·<ι.ιΔ Γ ' .σ
ς .τΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΑΣ ιιΡοΓΝοΣιικΑτιοιΧιιΜΑτοτ Αιιο απο; ·' “ἔ · Σ ·'
ι|` '·ΐ·Ἡ· ωο?λ-.ῇ·οῶη ς .·ῳῳμςὴθ¦.ὡ%··”. ¦~
 Με ζ
Μ ΠΠΚ) "Μ” Ψ·
7'ἴ ἘφιιγεοΑῶρενς ·. “
αν έ?
ΣΑΒΒΑΤΟ "-7-2Μ5 ρ
χρ°ν|α ΣΕΛ 24
 ΘΒΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
“ΜΜΕΜΜΜ έ φαω
Απλα ιταιιοιτιονα ' · ί “ ' αριστούργημα
κίνδυνος γ|α 'Γην υγεἱ > ` · Ι ί ψ οταΑρχαἱα!
κΑοΝιΣι·ι-ικΕ ΣΥθΕΜΕΑΑ Η ΜΕΡΝ|·|Σ|·| - ΔιΑι>ΡοΕΣ ΜΟΝΑΧΑ ΑΠΟ το ΣΥΡ|ΖΑ
145 κι· βερνητικᾶ «ναι»
Οι πρώτες παραστάσεις του έργου του
| Πλάτωνα «Απολογία Ποκ ιατη». θα δοθούν σήμερα στα α λληνικα οτε
υποτιτλους στα νικά)η σε σκηνοθεσία Δήμου Λαβδ η. ΣΕΑ 24
ΓΕΦΥΡΑ οιΞΣΣΑΑοΝικιιΣ
ΒΑΡ|ΕΣ ΑΠΩ^Ε|ΕΣ ΣΥΡ|ΖΑ ή “ - Βρηκα? "ως
ς  ο δολοφονοιις
ν 8 βουλευτές ψήφισαν ΠΑΡΩΝ _ “ ,η ηλικιωμένης
“ 2 βουλευτές ιμῆφισαν0Χ|
ν Ταιτ6ντες
ν 15 διαφωνούν και ψήφισαν ΝΑ'
για να μην πέσει η κυβέρνηση
Τα βαρια ΠΑΡΩΝ: Π. Λαφαζάνης,
Ζ' κωνΜ"°"λ°", · ί ' στηκε υποθεση ανθρωποκτοΔ. κ.  : Ρ Π Π ι Ἡ αρος 78χρονης ημεδαπής στην
της Γέφυρας Θεσσαλονίκης με
του θώρακος να κατηγορείται
Η μεταμεσονι3κτια ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 0330 ως ωρα." "ως ν£ χ
και σε συνολο 29' βουλευτών υπέρ της προτασης της ελληνικής κυβέρνησης ψήφισαν 25' βουλευτές, κατα 32 . - - ς .
και παρών 8. Το ζήτημα! ομως, είναι πως εντος του ίδιου ^ τ Δ:
του ΣΥΡΙΖΑ προέκυψαν 8 βουλευτές που ψήφισαν πα- η' < ~ ι 4 _ π 
ρὡν, Ζ που ψήφισαν οχι και 7 που απουσίαζαν. Μαλιστα, | . 4 . _ Π ' ύ
'5' ακομη βουλευτές με ανακοίνωσή τους δήλα›σαν πως , ` · 
ψήφισαν ναι για να μην ι›παρςει προβλημα εντος της κυ- η τ
βέρνησης_ Ωστοσο, την ώρα που ο Τσακαλὡτος πετούσε η( · ` Ι λ 2 θβ
για το κρίσιμο Γιουρογκρουπ ήταν φανερο πως η κυβέρ- τ η ἔν 
νησή κλονιζοταν συ0έμελα, περνώντας την πρότασή της 7 ' '
με την ευρεία στήριςη της αντιπολίτευσης. ΣΕΛ 440 · μ 
ΣΕΛ 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα