Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Ισχυρή εντολή για συμφωνίαRecognized text:
οΡοοΔοτοι ΒονλΕντΕΣ
Ανησυχία για συρράεει8
και καταστροφή
μνημείων
ΝΑΝ0ΤΕΧΝ0Λ0|'|Α
έ Στην υηηρεσία
 του Αλτσχάιμερ
νανοσωματίδια
Π σελ. 23
νννννν.εαε|ίοίοτοεῳ
©ΛννεΜοερορο
251: 29 9% 94
*ίἑΙΔ| κκ( . . ._
. 1 - ν.
. ΑΙΜ Ας
ΣΑΒΒΑΤΟ ιι ΙΟΥΛΙΟΥ ΖΟί5
ί ΕΥΡΩ
 ι Ἡ ί Ἡ :Η .Μ `“ <
|σκ ρη εντ
συμφωνία
|Ξυθὐνη
τηςΛρι°ῖε°ἀς
Το «οχι»
πρ :ή ¦- 
. Μη ι/“¦;ἱὴ.Ν..Ἡ¦Ο
` ' η Ἡ: ιι Μι ' ιι |
Κοινη είναι η θέση τη5 κυβέρνηση5 και των
ηερισσάτερων κομμάτων τη5 αντιηολίτευση5 ηω5 αυτην την κρίσιμη στιγμη αηαιτείται ενότητα, Προκειμένου να εηιτευχθεί
η καλυτερη συμφωνία για την Ελλάδα. Αν
και στο κυβερνητικό στρατάηεδο υηίιρξαν
αντιδράσω στο θέμα τη5 εξουσιοδότηση5
 [ί       ;    ι   
τεσσάρων εηιτροηὡν τη5 Βουλη5, ομάθυμη ήταν η ηεηοίθηση τη5 ηλειονάτητα5 των
βουλευτών ηω5 η υηογραφίι τη5 συμφωνία5
είναι μονάδρομοε. Η αντιηολίτευση, αηά την
ηλευρά τη5 (ΝΔ, Το Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ), δίνει
εξουσιοδότηση και εντολη στην κυβέρνηση
να διαηραγματευτεί σκληρά και να φέρει
Βραζιλιάνοι
έκλειναν ερωτικά
ραντεβου
με... ί50 ευρω
Π σελ. 9
Ο ια συ ωνία στην κοινά συνεδ ίαση των συ ωνία εντά5 του ευ ώ.
Μο Θα" γ μφ ρ μφ ρ Τα δημοψήφισμα
«τσάκισε»
· ".Ρ"· τα καραβάκια
_Π  Π σελ. ιο
ι . ί «Εφυγε» στα 83 του
ΕιζΜΠἙ]ΞιίίΕΞ   ζ! ΜΕ;; ί'ΪΣβ”βμ: Ο ΟμόΟ ΣΟρίΦ
Εεουσιοδάτηση στη Στη σωστη Μέχρι αυριο Π "Μ
διαηραγματευτικη κατεύθυνση η συμφωνία εντάε | |
ομάδα κυβερνητικά ηράταση ευρω ΞΟὲ%ν'0' σωζΟ“ν
Π σελ. 3. 5. λ|'|0Ψ|·| σελ. 4 Π σελΡῖ