Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η η! Μη Με Η το ιογΑιΟν Μ.
`  Ο οΣ ΦΥΛΑοΥΜ
·.  ΠΙΩ!!
“Μ εΠιχειΡΗΣειΣ
 ΟικΟΗΟΗῳιΑ
' η ΠΟΑιΤικΗ
ΝΝω.ΟεΟ'Πεω8.Οε
ΠΕΙΣΤ|·|ΚΕ Ο ΣΟΙΜΠΛΕ¦ ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΟΑ ΕΞΑΡΙἩΟΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Ζητάμε 70 δισ.
με μετρο .
12 δισ. ευρω έ
· ”Ολο τΟ παρασκήνιο πριν τΟ «ΟΚ» Των ΘεΟμὡν
Η σύσκεψη Της ΜΜΜ
 σηι|εε|Οη:|εΠηιι .. 
εισαγωγές, στον τουρισμό
Οι ΑΠΟΦΑΣειΣ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΠέἐΐἐΞΐἐἔἔ ΑΤΡ'
Η ΜΕΡκΕΑ ΠΑ ΤΗ ΣνΜΦΟΝιΑ ΑΕΠ 
» Ο Τσίπρας μιλάει για λύση σνεξσρτητως κόσιΟυς :Ο ω
Το θΡ|ΑΕΡ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑ|ΩΝ ΗΡΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ
Μ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΗΑΤΡΟΠεΣ ω. 12-13
- Εθνικη
ΠΟΣΟ ΑΝπχογΝ. Π κΕΦΑΑΑιΑ Ξ "  συνοΨεση με
χΡΕιΑΖΟΝιΑι τι εΡχετΑι Στο Οσιερισκους
ΕΑΠιΖΟνΝ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ Ξ έ ξ Τ ὅΜΝ^Ρ·9 ι, 
Η Ι | η 7' Δ! η ι | ο κολΠουςτΟυΣΥΡ|ΖΑ
Ασκησεις εισιμσιηισς  Η ΜΜΜ» 
Των Τραπεζπων Με  ΟΟριΤΟ|ΟΟΠΤιΟ| '
, , . . ΤΑ ΠΛΑΦΟΝ, Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
· ΤΟ «κ0ιιρεμΟ» ΟΠΟ το Το ευρω · Οι ΠεριορισμΟι Οσο . ΜΗΝ-ΕΣ Κω Η 3 ΔΕ. ΤΗΣ
ΗΒΟ ΜΜΜ · 'Αλλσ Ο δισ. «έφυγα» ΟΠΟ τΟ ΑΤΜ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΤ-Α)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΟΥΡΙΔΕΣ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ χρηματοδοτήσεις για
· · ΤΑ ΣχεΔιΑ ΕΠ· χΑΡΤΟν ΤΟΝ εΠιχΕιΡΗΜΑΠΟΝ . νέα ΜΟΡΦΗ “ω
κ"  ω. 19 Ρ· Οῦημιουογ6ς κοιπωεὸσος. Γ. ΜΟΝΟΝ
λλ ' Π μυιΟεισιη“[)εε|”γισιο νεοιου εγχειρημσ
 Λ ο   | ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑ ΤΗΝ ΟπΟΟπι
γισ Κιιιιρο ¦ ι ι 
 ' μΠεΠε σε ξενο 
Αμεση ιιΠΠΟοφΟΟΠοΠ . ρ η μ ο η ρ | ο   
Ξῇ8ἔἔἐ '"ΡὅΜ==3ῇ ΣΕ ν Δ ο Το Με ΜΑΤ ΑΟΤ η ΤΜΗΜΑ. Η ΜΑΜ ΜΑΗ, ΤΠ' ῇΔσσκσλοντωνύκη
Μ Ί ο ΜετΜ0ΥΣ > Π ΤΑΜ Ρ0ΤΠΠ ΚΟΤ Ο γσμπρ0ς ΤΟΟ ΜΜΜ » Το ΜΜΟ της κινησης των Τερμσνων
ΕΟΠΟΧΧ χΡΗΜΑτιΠΗΡιΑκΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
νιιαιΜΜισιΜΜ ΠΜ ιωιΜιιΜυΠ ι
Ο ' ' τισ0βλημΟτισε την τουριστικη αγορα. Με
0Μ'ΑΟΥΣ Ο Μυτιληνσιος κι” ο Κουτσολι0στσος ΜΜΜ ΜΜΟ ο ελλην|κός (πως

Τελευταία νέα από την εφημερίδα