Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  Το ΚΟΡΥΦΔ|Ο ΠΕΡ|ΟΔ|Κ0 |_|Δ Το ΣΤΟ|)(ΗΜΔ!!!
.___·· ""-. ΠΩΟΤΟΟε“: Μ συσἩὶκΠο ΥΚ! Πολλὸ "Μ ειδικα απο· Μη για το ΜΝ τω. ΜΜΜ Με ηΜΜΜ
· κέρδη σηὸ τις σἩὶλες του “Βοτ Τορ» που ωὑβειεκ εκ ΜιμΜΜ κέρδη πΜΜΜ
4:69 
7  για τα ΜΜΜ . δ!°Ρ κείας
Η πωΣΦοΜ
Τον ΜνΜπΜκον .α
πω· πιει" ^ χ    ¦
"τ|όπ    δ' ΒΜοΣ ο 0Μ'Λ0Σ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΔΣέΣ
 | ¦ η
ο ΕπιστρέφουνσῖοΣΕΦ  ο·  
ΜΒΜ ΜΜΜ Μ η Εφές
Με ωονίῶΜοκτ0ν  ΣΕ ΔοΗΝΔ|0Υ
Ολι4ΜὁπΦὲσκ^ΜΜλ. ·οΜΜπΑΒ(κΜνεωΜ6
ο Ο' ΠΡΩΤΕΣ 
ΕΠΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΜΕΑ -ἶ ¦ Ι ¦
Ο ΓΡ0ΤΑθ|-κΕ Ο ΑΛΕΞ ΑΜ" Τσωῖ" κα Μ γη να 'Μπι' κ Μ των περ·φερεΜκών

Τελευταία νέα από την εφημερίδα