Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
10 07
Μ ΠΡ.κΡ'Σ.ΗΣ
οῦνιξ, Μπάνβ·τ, Τραμπζονοποο, Μπουντοῦτσνοοτ, Στεάουα ο ο
ὲΜἑ!ΩΔ!1Δ!9ἑ!Μ!π ΜΩ!Ξ
Ι ναντἱον Μπεοἱκτας, Λτἑτοοβος, Ζενἱτ, Σαρατ6φ και Ζολν6κ·!
ΜΑΛΕΛ|·|Σ: <<|'|ΡΟΧΩΡΑΜΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ» ΕΜ;” ΑΡΒΑΝ|'|'ΗΣ= «ΤΥΧΕΡΟ| |'|ΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΣ|(ΑΡΗ» 
ἶΔ@ΩΝἈ
Η ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ· 361 | ΠΑΡΑΣκεγΗ 10/07/2015 ΠιΜΗ·13ο= Ξ ΕΞ) Σ Ρ β ΗΑΘΛΗἩκΗ εΦΗΜεΡ|ΔΑ
κ Χ ° “ ' ° Ρ ΧΩ Ξ ή
ή Ε _ _ Χ /ἶἶΧ
θ Ἡ @Η
γ Δ ι ν  έ Μ
τζενἔρε. Φ
` Ο |Γ|(ΟΡ ΤΟΥΝ'|'ΟΡ=
ΕΦ| ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
«ΨΗΛΑ Ο ΠΑΟΚ
ΜΣ|(ΛΗΡΗ ΛΟγΛΕ|Α»
.τ ι·
ΜΑΜ ΑΡΕΑΝ|Τ|ΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΖΑΜΠΕΤΑΣ
Φον ΝΑ ΜΑΝ κΜΒΗΡΕκιΕΑουΕε
=-==ἴ¦
Ανέπτυξεέηῆήρως
τη φιῆοσοφίο του
γιο την ομόδο
Ο' ΑΜΥΝτ|κο|
Μ|ΛΑΝΕ Γ|Α Ξ
Ζ '|'Ο 3-5-2 η :Ϊ η
Χ - Χορισης. «Μη5ινῳ
· ΣΕΛ.8-8 Ι στο κῆίμο» 
.0. ,ο
στην ορχική
ενδεκοδσ_ ·
ΑΡχυΞ τΡΞ·ΜΔο;ποΆζ έ ο
)›“ο ΦΡΑΝκΑΡΝΕΣΕΝ Εχει τοΝ Χ _ _> η' η 
7 ` Με ΡΑΕ, 4κΩΝΣτΑΝτ·Ν·0Β
ΤΕΛΕΥ'|'Α|Ο7ΛΟΓΟ Γ|Α ΠΑ|7|('|'ΕΣ»
Με τον Σάκη Γκίνο
στην ΟῆἩΜίο
ν “ΝτοηΕΣ» τον κοογτΣ'ΣτογΣ 0 ἡ
Μ ηΑ·κτΕΣ ΠΑ ' ΗψγχοΛοτ·_ω
Ήτον ηοῆύ
διοφορετικός Ι
χθες ο κροότηξ 
Με Λ0κ0Μ0τ·ΒΑ (2-2
. αν! Ψ
το · «ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ
¦ Γ|Α ΕΝΑ |'|Α||(ΤΑΡΑ»
Ό πΡοτΑοΗκΕ Ο ΣΕΡΒΟΣ
ΓκΟΛ|(||'|ΕΡ Ρ|ΣΤ|ΤΣ Μ"
 Στο ΔΑκ Εγ0ΣΜ0γ (20:00)
ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΟΝ||(Η ΒΟΛΕΪ
θέῆει νίκη
στην ομόδο  "
του Βῆόντον
ΜιῆόγεΒιτς
1 · :Μο-11 __ έ· Κ
ΟΕΜ ΜΝ ΕΝο0γΣ·ΑΖΕ· ζ Ελλάδα - Ρδὶ·μδνΞα
ΟΛΑ ΠΑ τοοτΒΑττ τΕΑουΕ, Γ ΕοΝ·κΗ, ΕπΣΜ, ΒοΛΕῖ, ΧΑΝΤΜΠΟΛ, Στ·Βο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα