Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το πακέτο της συμφωνίας για παραμονή στο ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
το ιονΛιον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ίΟ"9
ι.3οε
νννννν.ετ|τποε. σι·
χΡι-ιΜΔ:πσΡ
Βραζιλιάνικο
πρωτάθλημα με
. γκολ και χρήμα
|  · - ))'9. 20
ΕπιΣκεψιι ΣΤΗ ΒΟΛ'Β|Α
Το... άγιο
σφυροδρέπανο
του Πάπα!
Ενα σφυροδρἑπανο με σκαλισμένη τη μορφή του Εστουρωμένου ήταν το δώρο του Εβα
Μοράλε5. »25
«ΑΧΑΡΝΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΠ'ΔΑΥΡΟ
Επίκαιρσε
όσο ποτέ
ο Αριστοφάνπ5
Στον ρόλο του Δικαιοπόλιδοε ο
Βασ. Χαραλαμπόπουλοε. »27
ΣΥΡ'Α
Ο μεγάλσε
ξεριζωμόε
μια5 χώρα5
Συμφωνα με τον ΟΗΕ. οι πολίτε5
που έχουν εγκαταλείψει τη
χώρα ξεπερνούν τα 4 εκατ. »24
ουτωιιιιιιιιι
Τι αλλάζει σε ΦΠΑ,
αγρότε8. έκτακτη εισφο
ρά και επιχειρήσει8
 ΑΣΜΜΣΤ|Κθ
 Αύξηση εισφορών σε κυ ριε8 & επικουρικέ8 συντά ξει8, κατάργηση πρόωρων
 Μερική αναδιάρθρωση μέσω
 του νέου δανείου απο τον Ε5Μ,
 νέα συζητηση τον Οκτωβριο
ΤΠ ΠΑΚΕΤΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩ
ΤΟ ΕΜΠΟΟΠΟυΡ
ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ| ΑΥΡ|Ο
ΠΑ Τ'Σ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
για παραμονή στο ευρώ
Το πρώτο «ΟΚ»
στην Αθήνα
έδωσαν τη νύκτα
οι Βρυξέλλε8
ΟΝ ΟΔΙΚΟ χάρτη για
να κλείσει οριστικά το
πακέτο τη8 συμφωνία8 για
παραμονή στο ευρώ προωθεί η κυβέρνηση. Το κείμενα με Ἡ8 προτάσει8 στάλθηκε χθε8 το βράδυ Οῖ|8
Βρυξέλλε8 και πηρε την
πρώτη έγκριση, ενώ κατατέθηκε ταυτόχρονα και στη
Βουλη. Στα μέτρα περιλαμβάνονται ρυθμίσει5 για το
Φορολογικό. το Ασφαλιστικό. το Δημόσιο, '[|8 απο·
κρατικοποιήσει8 και τι8
μεταρρυθμίσει8. »3-9
Κρα8 τεστ στην
Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
.Αι Η ι| |¦!¦ἱ'Μἔ'Ν[ κι Λ ”ί¦:ἴΞΜΜΞ' 'ί Η 'ΜΙΒΝ'¦ίί εἰ Η ίίί!ὶίἩΜί Μ |ἱ'ίΝ||ἰ|ἱἱΜί Η ιι"ιι|!Μ|ιΜ Η Ξ' ΜΜΜ Η ί' ΜΝΉΜΗ: ΞΙ ΤΣ Η; ΜΜΜ Η Η Η›ῖίΜ'¦!! Η Η! '
ΜΕ ||Μ|ΜΣ|ΕΣ-ΕΞ"ΡΕΣ
Αποφασίζει σήμερα η Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγο·
.δ . .
Ε"ΚΡ'ΚΕΤλ| λ"θ Η' ΝΝΔ" ΕΒἔἔοἔοἘἙΞἶρἩΞἑΣΒἶἔἔΞΞΞἔ'ΐηΞ"ξὅἔἔἴἔ%Ξκ
ΜΝ " ί ΡΗ'