Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Επικίνδυνα παιχνίδια μέχρι τέλους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΠΣΣΗΜΕΡΔ ό'
ΤΠ ΑΓΑΠΗΜΕΝΠ ΣΑΣ
Χ μαμα τ
Ι Ι. αν 7 ' ο Ϊ
ΜΕ ΑΡΓΕΝΤ|Ν|·|. Φ|Λ|ΚΛ
ΚΔ' ΓΚΟΛΝΤ ΚΑΠ
|ωω>228|ἩἙπυ28;
ιν ι ΜΔ ρ _
Ι Μ¦ἔ·¦! .ι']
|'|ῷε θ αποφευχθεί
κουρεμα καταθεοεων
ιι  Δ
«ΟΣΟ Π|0 ΓΡΗΓΟΡΑ όμαλόησιηθεί το τραπεζικό σύστημα
τόσο μικρότερη η ηιθανότητα για κούρεμα καταθέσεων»
υ"'ΕΛΕΥ"'Α|Α ΠΡ0Ε|Δ0Π0|ΗΣ|·| ΝΤΡΑΓκι
Ό: Π Ι
“ «Πραγματικα
·<_ Η.
αν Ι;
'ν 'γ
έδύοκοῆο να κΠείοει
Ἐκη συμφωνια»
¦Υ|··|Υ"=·¦> ·
δω *ζ ωοΜωωτ Ί ' Δω? Ύ η: 
  επ μοι· χ  ¦` ΕΜΗ ΤΕΛογΣ
μ α. έ ηη” ι¦·$:¦¦ έ Χ«|¦.)1ων$.“
·ψ ' η με' η '3¦γ“μ
αΜΩωαεμαι
1'=·|||·Γῇ|·"Μ|=ἰ“Μ“ί> ^=Λ]|η|¦'Ξ
Ε “έΕ|
«Προτείνει» Βαρύ
ε μνημόνιο 13 διο.€
 χωριε... υπογραφη
θέΠει να ηαγιδέιμει
την αντιαοΠίτευοη
η σε ενδεχόμενο ρήξηε
π ν ψ_

Τελευταία νέα από την εφημερίδα