Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με ΚΟΣΤ°Σ Μ" Μ ΚΑΤΩ' ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ε"|ΜΦΗ Α"0 ΒΡΥΞΜ ΣΕΛ5
ολοκληρώθηκε ο ' χ Μπαραζ συναντήσεων·του Τσίπρα
πεζόδρομος στην   ο ή με Προεδρο Δημοκραπας
Μας Σοφίας έ η * .  έ και Φρισκ
ΠΕΜΠΤΗ 9-7-2Μ5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8293
ΕΤΟΣ 22°
αννΝ.τγροεταεε.στ
ΜΚ°|Ν080ΥΜ°
. “  οτ
Κραχ στα κινεζικα η, η ρ ΜΜΜ
| ' Η φωτογραφία εξαπατα. 0 Γιοονκερ
 η Χ Η · 7 _ Δ δενΜνευποσηρΜςτσυΜΑωε_ 'Ι * _ 7 τως, προχώρησε σε... κατάσχεση απο
ι ` τον Ν. Φαρατς που το είχε μπροστα
του. ΣΕΛ 4-5
Ανοιχτή παρέμβαση
των ΗΠΑ για το χρέος
Σινιαλο της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους στην τελικη ευθεια της διαπραγμάτευσης
() .κμι:ρικανα; Χ ΠΟΠ( πραχὡρησε σε μια πρωταῳανη παρεμβαση. ).εγαντας αναικτα πως (μπορεί τα ελληνικα χρεα; “μη
βιώσιμα». των και πως Να ηταν “γεωπα).ιτικα Μαη;» τη;
|·ζ.|·ζ. να φτασει η ι<;›.›ω“ στην καταρρειιση και τα ειναι. ||
παρέμβαση των ||||λ εχει .απλη σημασία: 'Οχι μανα πιε;:,ι
ταις |·ζι›ρι~›παιαι·; ηγετε;. των και τα ίσια τα ΧΧ |` τα απαια › ' Π Τ 
εχει Μη κ)_ιμ)::ι μετα τα ελληνικα αιτημα για νεα τριετές .τα  ~ | η 
νεια ὰ να “α;ια)_αγησει» τη βιι·ισιματητα ται› ελληνικαιι χρ:›:αι·;. Π Δ ύ
μαἑι με την |ἰΚ |' και την Καμισιαν. 'ην Μια ωρα. αημιαι·ρ- .    
γαι'›νταν πανικα; στη Ἡ;ι|| Μια-ι μετα τα κραχ στα ιςιν::;ικα
χρηματιστηρια και α ΧΙπιιρακ ()μπαμα σι·γκα)_αι“·σε εκτακτη
σύσκεψη και για τα ελληνικα ἑητημα. στη τη στιγμη. η | αλχω ενω; |·ζι·ρωπη; και η Χμερικη εκτα;. πιε;αιτν τη | ερμανια
για να κλεισει η σιιμῳι·›νια. με αραιι; απαα:.κταιΎ;. Σ|·ζ Χ 'ὅ.|(›
Μια απλη σάρωση του εγκεφαλου αποδεικνυεται ότι προβλεπει τη νόσο Αλτσχαιρερ δεκαετίες νωρίτερα. ΣΕΛ 8·9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα