Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Ποτέ την Κυριακή! Σαρρωτικές μεταρρυθμίσεις και συγκρούσεις υπόσχεται ο Τσίπρας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9”Ἡ'¦'#%ΜΜ'3" "" "
ΠΟΝΤ|'('
το ι (Ϊ ›
εΒΔοΜΑΔιΑιΑ ΠοΛιτικι-ι ι ΣΑτιΡικΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦι-ιΜεΡιΔΑ
Μ.τοροΜἱΚί.ει
 Ο δικα; ιιι›ι· .Μιιιιιιχμινης!
"ΕΜΠ” 9 |0ΥΛ|0Υ 2015 / Τ'Μ||= 2€ Ο. 1872   ζ  ,
την κυριακή!
Α6ιανόιιτιι ιι έναρξη χρεοκοπίας την κυριακή, με την οποία ασεβεί το ΜΜΜ
Στόχος της κυΒέρνιισιις ιι συμφωνία μέχρι ΣόΒΒατο με εφαρμογή μέτρων από Δευτέρα
σικ0ΝοΜιΑ Ρ 5-7
Εκτός στόχων
ο τιροίίιιόῆσνισμός
και αναζατείται
ο... επόμενος
ΝΔ. - ιιΜο - αει
Ν ΑΜ οι Θερμ @ΜΙΤ
 Μ. ΜΑ ΜΕΡΑ ΒΑ ΚΑΤΑΛΗΞοιΝ ΣΤΑ
. ΣΚονΠ·Δ·Α ΤΗΣ ιΣΤοΡιΑ2.
Η' ΚΑΤΑΡὡ
υ Δωίνοι
“ και συμμαχίες
στο «γαΜζιο»
παραΒόν
ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΣΕ'Σ
Χτόιτασαν
τα καμαανόκια
για Βαρύ κόστος
εκτός ΕΜόόας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα