Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Στο τραπέζι τριετές μνημόνιο. Βαριά μέτρα για φόρους-συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ "ΜΜΜ"
η ΠΛΕΟΝΕκιΗΜΑιΛ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑ|ΑκΗΣ
ΓΕΩΡΓ|ΑΣ
ΡΠΟ Ε|Δ|ΚΟ ΕΝΟΠΟ
Πέμπτη 9 |ουλίου 2015 - Αριθμός φύλλου 14648 - Τιμη 1,30 ε - ΝΜ.ε-τγρ°ε.£0Μ
Α|ΤΗΜΑ ΣΤΟΝ Ε5Μ Γ|Α ΔΑΝΕ|Ο ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 Δ|Σ.€
α Ε € ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΕΠΩΔΥΝΟ ΠΑΚΕΤΟ - ΕΞΠΡΕΣ
απο σημερα
8ἶιἩἶιισύχσυε 
 Ἑρ'εἙέ5 μνη μόνιο
Βαρια μετρα
για φόρσυ5-συνταξει5
| Οι δανειστές ζητούν | Καταργηση επιστροφής
ΦΠΑ 23% για λογα- ΕΦκ πετρελαίου σε
ριασμούς ηλεκτρικού, αγρότες, αύξηση εισφορός Ι
εστίαση, ξενοδοχεία αλληλεγγύης, μείωση ”
και κατόργηση των στρατιωτικών δαπανών,
μειωμένων συντελε- ΕΝΦ|Α και το 20" 6 |
στων στα νησια του και ιδιωτικοποίηση της ί
Αιγαίου «μικρής ΔΕΗ»
. _ Α η Ι Γ
ξ Η _ Η " '“ ζ Αναδρομικές περι- Αμεσο μπλόκο στις πρό·· τζε! “1-7 _γ _ κοπές 8% έως "50/0 ωρες κατω των 62 ετών
Ο Ο; Η Β Ι “Ε Η :ή _ “αδ στις επικουρικές με αύξηση ορίων ηλικίας /Ζ
Ο .Ά ε ο ο Χ συντάξεις και 2 έως 12 χρόνια. «Μα- κ ;
Ο Ε Π έ ,Δ Ϊ ¦
πιθανή μείωση στις χαίρι» στον υπολογισμό Μ
:έ 5- % Ι Η κύριες συντόξεις νέων συντάξεων
ω Ο α"0 τ"ν ε 
7 / Ο Ο' ΤΡΕ|Σ ΤΕΛΕΥΤΑ|ΕΣ ΕΠ|Λ0ΓΕΣ ΤΟΥ ΤΣ|ΠΡΑ
.¦ Ο Ι. ρ γπσΓΡΑΦει, φυσαει και
Με  εΦΑΡΜοΖΕι ΜΝΗΜοΝιο
έἶ|Ρ 77 ' ·ὐ
τι». ΝΑ Φει>ογΝ
ΛΥΣΗ εΝΤοΣ το ηι>ΩΝ κΑι τηΡΑ ΒΡιΣκσΝΤΑι ΜπΡοΠΑ ΚΛΕ|ΝΕ| ΣΥΜΦΩΝ|Α
ΣΕ Μ|Α ΚΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 'Η ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» > 
› ΕΡΧΞ|'Α| ΣΕ ΡΗΞΗ ΜΕ ΕΕ.
/ κΑ| ΦΕΡΝΕ| ΔΡΑΧΜΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα