Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Δάνειο - "γέφυρα" για τον Ιούλιο ύψους 7-10 δισ. ζητά η ΕλλάδαRecognized text:
ΤΙΣΤΗΡΙ0
'_ἔΡΕιΣιΔΟικΟΝοΜιιςΗ ΕφΗΜΕΡ|ΔΔ
τεταρτη σε ιογλ]ὸγ __
ωκω.χτἰΜωἱ5Ηῆο.9τ
ΕπιστοΠές από Πρ. Παυηόπουηο
και θ. Φέσσα σε Πούνκερ,
Τούσκ και Ντράγκι
«Η ψήφος στο δημοψήφισμα δεν συνιστά εντοηη για
αποχώρηση από την Ευρωζώνη». τονΖει ο ΠτΔ τα. τα;
Π|ΘΑΝΗ ΝΕΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ Ἡ/|(Α| ΕυΠΟΟΗΟΟΡ ΤΗΝ ΚΥΡ|ΑΚ|·| Π
26ος χι>οΝοΣ - 65 φγΛΛΞγΞ45ο ·
ι πιτ τοιΝτοτγιΜ
ἔστω· αναμέρωστ1 των οΠενδυτὡν
Τ'ΜΗ Ι¦5 €
ΜΝτιο..τωιπι» τιιι,τοιιι ιοιιιιο
ύψους 7-'|0 στα. .ζητα Π ΜΜΜ
Σημερα υποβάΠΠ
.εἰ _
εταβατική συμφωνία έως
Μ τα τέλη |ουλίου με άμεση
χρηματοδότηση από 7 έως
ιο δισ. ευρώ ζητά από τους Ευρω, παίους ηγέτες ο πρωθυπουργός Α
ς λέξης Τσίπρας, στο περιθώριο των
' εργασιών της Συνόδου Κορυφής.
Παράλληλα σήμερα κατατίθεται στον
Ε8Μ το ελληνικό αίτημα για'το νέο μεγάλο πρόγραμμα που επιδιώκει η Ελλάδα, ανεξάρτητααπό τοανθαυπάρξεισυμφωνιαγιατηλύσητου δανείου'ΎέΦυΜ'γ·αέΜμηνα
ι _ ΤοΕυτοΒτουραναμένεισήμερατοαίτη
. μα της εΜηπως κυβέρνησης για νέο
πρόγραμμα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για την αποτίμηση του ελληνικού αιτήματος για το
δάνειο μέσω Ε5Μ.
Την ίδια στιγμή διακινούνται σενάρια
'περί διεξαγωγής νέας έκτακτης Συνόδου Κορυφής ή ακόμη και Ευτο8τουργια την Ελλάδα την Κυριακή 12
'ουλίου.
Αναλυτικά, σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές η ελληνικη κυβέρνηση σήμερα
θα παρουσιάσει το "κοινό έδαφος" για
Πτώση «ηοη 5τορ»
στην Ευρώπη
Εηεω Εηηαοας - Προειόοποιεί
για το ΧΑ. ο Μ5£| Σελ. ι3,ι8
«οσικός χάρτης» “ΒΕ ια συμφωνία
συζητήθηκε στην τετραμερη συνάντηση
Τσίπρα, Μέρκεη. οηάντ και Ζ.Κ. Γιούνκερ
ΑΦΕι ο .ΜΚΕ Ρ ΣΗΜΕΡΑ
οικειοποισύνται
το «οχι» στην Ευρώπη
Ενισχυμένη από τις εξεΠΕεις θέηει
να βγει η ευρωπαϊκά «αριστερό» τη. τι
Ο οικοΝοτνιιΑ - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-7
ετσι στον Ε5Μ το αίτημα για νέα σάνειο
μια βιώσιμη συμφωνια, λαμβάνοντας
υπόψη τοαττοτέλεσματου δημοψηφίσματος, τις κοινές θέσεις των πολιτικών αρχηγών και τις προτάσεις των
θεσμών. Στην τετραμερή συνάντηση
χθεςΑλ Τσίπρα Α Μέρκελ Φρ. Ολάντ
και ΖΧ. Γιούνκερ συζητήθηκε ο 'οδικός
χάρτης" προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα.
Η πρόταση της ελληνικής πλευράς είναι ρύθμιση μέχρι το τέλος του μήνα
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν "ακούμε" και άλλες προτάσεις σύντομου
χρόνου¦ προκειμένου στο διάστημα
αυτό να προετοιμαστεί η "μεγάλη βιώσιμη συμφωνία".
Σήμερα συνέρχεται, με τηλεδιάσκεψη
το Ευτοἔτουρ προκειμένου να εξετάσει
το "κοινό έδαφος".
Ειδικότερα, Η ελληνική κυβέρνηση θα
παρουσιάσει σήμερα το "κοινό έδαφος' για μια βιώσιμη συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος τις κοινές θέσεις
των πολιτικών αρχηγών και τις προτάσεις των θεσμών, όπως αναφέρουν
κυβερνητικές πηγές. Σελ.3
Εντείνονται τα προβηηματα
για τις επιχειρησεις ί
Σε «αρρυθμία» εμπόριο και παραγωγή Πάνω
κάειστών τραπεζών και εεριτει εοηττο|5 τα. ιι
Αν. Γκουρία:
Η ΕΠΠάὁα
θα καταΠηξει
σε συμφωνία
«Το πιθανό πάτωμα
τι ιός αποτυχίας
ειναι αραιά μακάρι τη. 6
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΡΟΥΠ'ΩΤΗΣ
,Ϊ  ο κ.Τσίπρας'σφείηει «να
ζ θ .όιαβείτονΡουβίκωνα» τώρα.
. Ϊ για να σωθεί η χώρα Με
Σιλ. Η· Η
Σημερα
οι αποφάσεις για
σερίτει σοηττοιε
και τράπεζες
Ποια σενάρια
εξετάζονται τη. 9
Εσοηοτηί5τ:
Σε κίνόυνο
οι εΠΠηνικές
τράπεζες
«Εάν η ΕΚΤ όεν σώσει
ρευστότητα μπορεί
να τις όσύμε'
να καταρρέουν»
Το ΔΝΤ «τρέμει»
την αύξηση
των επιτοκίων
της ΕΕΠ
Νέα έκκηηση για μετάθεση
της το 204 6 Μπι
Σελ. 9
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί3-26