Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Έναν τα", να πανε 8
|¦| Ι
, πιιππ
“  "Η "|°|°δθξ|'|
ΤετορϊΠ 8 'ουλιου 2015 / Φυλλο 928 (2Ί2Β) / ε ι43ο
ιι ιιιιιιιι ειναι ιι ιιιιιιιι
Στπν ΑΕΚ περίμεναν μεχρι αργα χθεε βραδυ, τπν τελική
ειὁοπαιπσπ για τα πότε θα ερθει ατπν Αθήνα,
ο Βραζιλιάνα; αριστερόε μπακ τπε Φλοιιμινενσε
Και Μπι πεμιπιωιιιι
ιιιιιιειιιιιιιε πι ιεπειιιιιιιι
24ωιιιι, που παταω·
πιο ιιιν (έΕνωσιι»
Η «ΩΡΑ» ΕΧΕ' Το ΡΕΠΟΡΤΑΖ