Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ ΔΝΔΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΛΣ/ΓΕΧΝΗ Μ ΥΜ7|Μ0Υ
ο  ΔΡ. Φγ^. 5Ι92 ΤΕΤΑΡΤΗ 8 |ΟΥΛ|ΟΥ 201 5 Τιμη φολλου ι¦3ο €
Α..  ἰἔηΜ Με
Μ Ι η /`
#ρύλοςΉ*“ φ χ ι
 ἶι· 7 ἐξ 
έἑἑ Ι ο·
ΙΟ Σ|ΛΒΛ ΗΡΒΕ ΚΔ'
Ξ ΕΝΗΜΕΡΠΒΗΚΕ
Γ|Α ΠΜ
· Το οΠόγευμο ,
γνωριμία με τους ζώ
Ο Ι Μή ι ω . . | · .
ι“ςε“ἔἑ'ὶἴγἱἙρ'"" Μ" ὶ:' ιι ΑΠ] η ι; ι Τ "ΕἩΞέΜώζε _ 
ΜΝΉΜΗ" · 
οι3ριο;”
ι έ    ΜΕΝ
.Μ ει.. έ ι , Β θΡ“λ°Φ £“ΜΡ£Φε· “ΠΕΡΝΑ
ενημέρωσης μιλάνε
για σίγουρη συμ9ωνω. ” την "°ν ϊ°° β 
απομένει μόνο
“  _ ρε Μ|Π£Π£ πΡ0ΣΦ0Ρ£
4 3 -`
4 ·ἶ'.ἔ ?99 7 η Η η ή:ι 77 . _ Σ , μ β Τ· 'Π . Δ < · . . _ ἔκ Δω## _ _ ' 4 . ι
9 · “
' 7, ἱ Π? ' - . _ κ ›| . · | .
 Μπρινόκῇς μειώ
νει τις Τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα