Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μνημόνιο για παραμονή στην Ε.Ε. Δραχμή και τριτοκοσμική Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·ΕΛΕγΘΕροΣ μ ..ή ί  ή.
ΕΛΛΑΔΑ 808
ΔΡΑΜΑΤ|ΚΕΣ ΩΡΕΣ Γ|Α ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕΤΑ Το ΤΕΛΕΣ||'ΡΑΦΟ ΤΩΝ Τ8 ΗΓΕΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: <<0Ρ|ΣΤ|ΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΗΝ ΚΥΡ|ΑΚΗ. ΑΛΛ|ΩΣ θ|ἱΕΧ|Τ»
ΜΝΗΜ0ΝΙ0 ΔΡΑΧΜΗ
για Παραμονή και τριτοκοσμική
στιιν Ε.Ε. ὅ Εῆῆαδα
«Αν δεν υΠαρξει συμφωνία την
Κυριακή στη Σύνοδο Κορυφής
των “28”, ή Ελλάδα χρεοκοΠεί
και οι τραΠεζες καταρρέουν»
ο ΚΑ| Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ... ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΔΗΛΩΝΕ| ΠΩΣ «Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΓ|ΝΕ ΣΕ ΘΕΤ|ΚΟ
ΚΛΙΜΑ, Ε|ΜΑ| ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ
Τ|Σ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ|Σ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ»
«Εχουμε ετοιμάσει σχέδιο
Οι·οχίτ με κάθε λεΠτομέρεια
και Πλανο ανθρωπιστικής
βοήθειας για τους Πολίτες»
Η “ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕ' Δ|ΟΡ|Α
«Θα Προστατευσουμε το ευρώ, χρειαζεται ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Το ΠΡΩ|
νέο Πρόγραμμα γιατί ή κατασταση έχει ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
εΠιδεινωθεί τις τελευταίες 10 ημέρες» ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕ| Το ΟΗΕΧ|Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα