Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
.Η ( '.. · · 'ἔ' 4
τεκιιιιιιιι;κ Μαιο ο
η εμ η:
ΤΡ|ΤΗ 7 |0ΥΜ0Υ 20"5 ι ΤΜ" ',30€ >
Μ|Σ|·|
τι· ω Π
ΜΜΜ)     οιιιιιιιοιιιιι'ι'ιιοτκιιοιιτιιιιττο,
ΤΤΟΟΡ ι ..  · παν ιιι>οττιιιιιιοιιιιιιιιι τνιιοιιιιιιτΕ ιιιι4χιιιιιιι,
 Εχει ιιιι ποιοιιιιο ιιιι ιταλια Μπι ΣΕ στα ιιτ πικαπ
' Οι εσωτερικἑ5 αλλαγἑ5 που φέρνει
τα 3·5-2 και οι τρόποι που ανσζπτα
ο κραατπ5 για να αξιοποιήσει
τουε ποίκτεε του Π "καλαασ: «θελω
να πετύχω στον ΠΑΟΚ»
' Μαντούρο: «Μια ομαδα.
ένα σύατπμα. μια φιλοσοφία»
θ ντροπη-ΜΜΜ:
¦. ι Ι· ικτιιιιιιτπιωω
απιαστο @ ι
ι ΗΜΕΡΑ Σ|ΛΒΑ
' κόντρα στο πνεύμα και στον ανασφάλεια των ήμερων. το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε και τπν απόκτποπ του ισπανσύ.
ο οποἱο5 σήμερα παει αλλαναἱα ' Το ταξίδι των Φύσαο - Βοκολσυ στο Βαρκελὡνπ που γύρισε το «κουμπι»
' Ρεκήρπολοκλήρωσπ του αποφ» στον πρωτο εβδομαδα του ιουλίου ι
' Μεσα στον τρελή καρο ο Αναστασίου στο οστερμπεκ μύλιε έμαθε τα ευχαριστα μαντάτα
' Εναε ταλαντούκοε ΜΜΜ για το μελλον π τελευταία κινπσπ Π Δυνατό τεστ (7 μ.μ.. Ν52) με τον Μπριζ _
' Ερχεται το μεαπμέρι ο Πορτογαλοε
τεχνικοε και υπογρύφει για 3 χρονια
· Τα επαφε5 των «ερυθρόλευκων»
με τπν Εβερτον περιμένει ο Μιραλα5
' Στον αναμονή Μεεὲε. Νενἑ. Ντιοπ
«ΠΡΩΤΗ»
'Α ΕΡΩΠΗ πιπιιι τι" τιιιτπο·ιι Σπιτια" ιτιειιτιτιιειιυι Δ
 Ο _ τοπιοτ.Μιιιιιιιτιιπκιι κατι·ντιιτιιοτιι σ
· Ξεκινησε το σεζόν ο Με σε . . . η . .
Τρ¦“οΜ5 . Με νέα Πρόσω"= ' Για ομαδα πρωταγωνίστρια εκανε λογο ο Δελλαε ' Αροβι6πε: «Παιζαυμε
Με Εντζεγκἑλε και Μερεμησσβίλ| για τπν κορυφή» ' Ανακογλου: «Η ΑΕΚ παει παντα για το πρωταθλήμα»
αλλα και με οβεβαιήτπτα π Βέροια ' Στο Σαατα ο Μελιαοανἱ8π5. ειδε τπν απογευματινή προπονπαπ
' Πρεμιερα και για τον Ηρακλή
"Η ΜΝ" "Μ "ΜΒΑ" ΜΥ ΕΠΕΤ" "Μ Π"| ΒΑΝΔΗ
Π Η Ρ Ε Τ Η Ν Α ΕΛ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ: Ο-ΟΔΥ ΠΔ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Ο ΚΟΥΠΑ):