Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το σχέδιο Τσίπρα μετά τον σεισμό του 61,3%
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
6 ιογΛιογ Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0"5
ι.3οε
ΜΜ.εὡηοε.9Ρ
Η ΜΕΓΑΛΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
και η σαρωτική
εΠικρότηοη του «οχι»
-_ _' 5
ΣΑΡΩΤΙΚΗ εΠικρατηση του «όχι» με Ποσοστό 61.3% διαμόρφωσε νέο Πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό τη8 χώρα8. δίνοντα8 στον ΠρωθυΠσυργό την
Πρωτοβουλία των κινήσεων. Το τελικό αΠοτέλεσμα του δημοψηφίσματσε Προκαλεσε την Παραίτηση του αρχηγου '[Π8 ΝΔ. Α. Σαμαρα. Ο Πρωθυπουργό8 ξεδιΠλὡνει τον σχεδιασμό του Προκειμένου να φέρει συμφωνία με τσυε δανειστέ8
το εΠόμενο 48ωρο. Με στόχο τη δημιουργία ενό8 αρραγουε εσωτερικου μετώ
ΜΜ|Ἡ ΣΕΝΑ" ΣΤ" "Δ
Το Παρασκήνιο τη5
Παραίτηση5 Σαμαρα και
οι επίδοξοι «μνηστήρε5»
Δένδια5. κυριόκοε ή Ντόρα και Βορίδη5 στην κούρσα διαδοχη5.
ΣΗΜΕΡΑ εγκαινια τι· -ιι·ιιι ΜΒΜ κατακε
||ΣΧΜ|" ΤΠ"
“σεισμότου 6|.3°ο
Που ο Αλέξη8 ΤσίΠρα8 ζητησε αΠό τον Πρόεδρο τησ Δημοκρατία5 τη σύγκληση
του συμβουλίου των Πολιτικών αρχηγών σημερα εν όψει τη8 αυριανηε κρίσιμη8 Συνόδου Κορυφη5 τη8 ΕΕ με θέμα την Ελλαδα. Παρόλληλα έχει ξεκινησει
τι8 εΠαφέ8 με ξένου8 ηγέτε8. αναγνωρίζοντα8 ότι δεν υΠαρχουν ευκολεε λυσειε
και Πω8 η εντολη του ελληνικου λαου δεν ήταν η ρήξη, αλλα η ενίσχυση ῖΠ8
διαΠραγματευτικη8 δυναμη8 για την εΠίτευξη βιώσιμη5 συμφωνίασ »3-24
ΜΝΗΜΗ!! το" ΠΤΡ||Ἡῖ  7 _
Στο κόκκινο
η αγωνία για
τι8 τρόπεζε5
Τ' θΑ Γ|ΝΕ| ΜΕ Τ|Σ θΥΡ|ΔΕΣ
Η ΜΗΝΗΜΑ"
ΣΕ ΠΜ" Η!"
|"'0'Σ 'ΗΣ ΧΩΡΑΣ