Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Η πατρίδα σε κίνδυνο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 77"Ο8 978Π9
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Σ'|'|ΣτθΥ|ΔΕΣ; ”Ν η· ή
|·| ΠΑΤΡΙΔΑ
ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΥΡ|Ο Η κι>ιΣιΜι-ι
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ζ| 'Ψ Ι Η' Συγκαῆείται
] .  , Χ; .. Η ΙσυμΒούήιο
ῆῇ:) Η Ἑ “ › ε ¦ τισ ιτικων αρχηγών
° Π δ
ΞΥΥ[ΝΠἑ] “ να *82 Δΐινμο£Ξἑτί=2
ΤΣ|Γ|ΡΛ
Ο ῇαός
εμπιστεύθηκε τον
Πρωθυπουργό
με θ1,3% στο
δημοψήφισμα
Να υπογράφει
αμεσα συμφωνία
 για να σταματήσει
` η κατάρρευση
της χώρας και
γ να αγνοήσει τις
Σειρήνες για δραχμή
ΣἩ©ΡΠΜ ΞΥΥΝ[ΡΠ
τισ: ΕΥΡΩΠΗΣ Ύ
Να σώσει τον εῆῆηνικό ῆαό
και τη χώρα ξεπερνώντας τους ο
ακραίους μου ζητουν 
την «έξωση» αι·ιό την ευρωζώνη ¦
·- 4- = ΔΡΟΥΦΑΚ|·|
ι τ «Τθ|οἔιερη»
 Ι _ είνα Παμε σε
^ ^ ' Πο νόμισμα με |Ου...
 ῆεκτρονικής μορφής
Ό Κ Ο 7' 
ο ` Ι 7» ' χ' η..! Δ /<
7 - Δ τη Ο.  ή:: τ λ  ι 
 ?ή ” · Ξἔϊ;:κ_ :Έ Ἡ ΜΒ :5
ο  ΣΗΜΕΡΑΗΑηοΦΑΣΗ τιιΣε
. ` - ! /   
κτ ΠΑ ΕΝ|ΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Ε|_Α
ιἈὸΕΣΕΩΝ¦4>“°“
ΓΕΝΝΑ|Λ ΚΔ'
|'|ΑΤΡ|ΩΤ||(|·|
Κ|Ν|·|Σ|·|
ΣΛΜΡΛ
ΝΑ τΑΝΑΓιΝιΞι
ι-ι ΜΕΓΑΛΗ τιΑι>ΑτΑΞι-ι
ηογ ΕΓΓγΑτΑι
τιιΝ Εγι>οτιΑικι-ι
ι·ιοι>ιΞιΑ τι-ιΣ χΩΡΑΣ
Μεταβατικός
Χ πρόεδρος
_ ' ο Ευάγγελος
`|ν|ι:ιμαρακης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα