Previous

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Εντείνεται η "μάχη" του δημοψηφίσματοςRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο||(ΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ωνννν.χτἰΜσ'ἰετΜο.9τ
«Οχι στα
τεήεσίγραφα
και τον διχασμό»
«Η ώρα της ευθύνης έφθασε».
τόνισε ο Απ. Τσίπρας
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 |ΟΥΛ'ΟΥ 20”' 5
2609 χι>οΝοΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5447
«Να σταθούμε
γ ενωμένοι δίπήα
στο "Ναι"»
'δήπωσε ο κ.,  ··
η Την κυριακή ψηφίζουμε για το ευρώ
Τ|ΜΗ Τ,5 ε
Η” ΡΟιΝτοΡνιΕνν
ΕΝΩΣΗ ΠΑ ΤΑ Δ|ΚΑ|ΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: «Δ|ΕΞΑΓΕΤΑ| ΣΕ ΒΕΒ|ΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
ΕΝΤΕ|ΝΕΤΛ| Η «ΜΑΧΗ»
του δημοψηφίσματος
Τζούμα ι-ιὁῆωΟΠς υι·ιέρ το
Ι - Ἡ; · · ° _
Ξ ' ι
οι υπέρμαχοι του «όχι» και του «ναι»
Τ' ΓΡΑΦΗ Ο ΧΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
ε την κρίσιμη ώρα του δημο
ψηφίσματα να πλησιάζει¦ επιχειρημαηκοί και ακαδημούκαί φορείς και οργανισμοί επικοινώνησαν προς κάθε κατεύθυνση τη δική
 _ Τους θέση και τα δικά τους Επ|Χ€|Ρήμα'
τα¦ υπέρ της επιλογής του Ναι" ή του
"όχι", σε μία προσπάθεια να... βοηθήσουν και την απόφαση των ελλήνων
πολιτών. Στο σύνολό τους όμως, ψήφισαν ενάνπα στη διχόνοια του λαού¦ ώστε το αποτέλεσμα να βρει όλους τους
Έλληνες ενωμένους για την επόμενη ημέρα. Την ανησυχία της για το κλίμα
πόλωσης πάντως εξέφρασε η Ελληνι
-- κή Ένωση για τα Δικαιώματα του Αν
θρώπου, κάνοντας λόγο για δημοψήφισμα "το οποίο διεξάγεται σε βεβιασμένες και πιεστικές συνθήκες". Η ”Ενωση εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της ως προς τις εγγυήσεις υπέρ
των δικαιωμάτων την επόμενη ημέρα
του δημοψηφίομαΓ% ανεξαρτήτοε
Ηνωμένων Εθνών απέτυχαν να δια
Ο «όχι» ΚΟΤ του «ναι»
σφαλίσουν τις διεθνείς εγγυήσεις για
την κατοχύρωση των κοινωνικών και
οικονομικών δικαιωμάτων και ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις με τα μέτρα που υιοθέτησαν οδήγησαν στην συρρίκνωση
των εγγυήσεων αυτών και κατά συνέπεια στην αποψίλωση της ιδιότητας
του πολίτη". Ξεκάθαρη θέση υπέρ του
 στο δημοψήφισμα της Κυριακής,
έλαβαν 437 πανεπιστημιακοί και ερευνητές, μέσω επιστολής συμπαράστασης που έστειλαν προς την κυβέρνηση
της χώρας. " Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι¦ αισθανόμαστε ότι οφείλουμε
να πάρουμε θέση στο κρισιμότερο διακύβευμα που συναντά η χώρα μας από
την εποχή της μεταπολίτευσης"¦ αναφέρεται στην επιστολή τους όπου και
υπογραμμΖονται τα αίτια της επιλογής τους: "Επειδή δεν αντέχουμε πλέον
να βλέπουμε την ελληνική κοινωνία να
καταρρέει υπό το βάρος μιας ανελέητης συνέχισης των πολιτικών λιτότη
Μ    αποτελέσματος και τόνισε ότι "είναι α- τας που αποδεδειγμένα οδηγούν την
, πσγοητευτικόάπ το ΔΝΤ και η ΕΕ, σύμ- οικονομία ολοένα και βαθύτερα σε ένα
“ Ι   . . φωνα με τους εμπειρογνώμονες των φαύλο κύκλο ύφεσης από τον οποία
δενπρόκειται να εξέλθει ποτέ'. Σελ. 7
Ρευστότητα ι δισ. έως τις ΗΠΑ: Παρέμβαση του σοτητηοτ2οαηκ: Το ποήιτικό
6/7 διαθέτουν οι τράπεζες Κογκρέσου για τοποσ: αδιέξοδο θα συνεχιστεί
Λ. Κατσεήη: Δεν μειώνεται κατω Επιστοπή στη Λαγκόρντ για Επτό απαντήσεις για το δημοψήφισμα
από 60 ευρώ το όριο αναήηψης ω τι
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
τον αντίκτυπο παγκοσμίως τα 8
ΠΟ^'Τ|ΚΗ 3-8
στην Εήήόδα και πιθανό θιοχιτ τα ιο
Προειόοηοίηοε
για την αρνητική
εηι'όροοη
του δημόσιου χρέους
στην οικονομία τα. :ι
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΜΠ0ΥΡΑΚΗΣ
Η ευθύνη ανήκει
αποκπειατικό
σ' εμας... Με
Σελ. 16-20
ΔΙΕΘΝΗ
«Αντοχή»
στην Εήήόδα
δείχνει η ΕΖ
Σε υψηήό 4 ετών
η αναπτυξη του ιδιωτικού
κήόδου τον ιούνιο τα ο
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Στο πήευρό
των ποπιτὡν
επιχειρήσεις
της χωρος
Νέες εταιρικές
πρωτοβουήίες «γεννούν»
οι δραματικές
εξεήΕεις οι κι
Εντονη ανησυχία
για τις εξεπίξεις
στον τουρισμό
Για μείωση 50-ΔΟ%
στις κρατήσεις κανει
ήόγο ο ΣΕΤΕ το. τα
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί5-26