Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
«ΦΑ Υ"|0|'ΡΔΨΩ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ
Το ΔΗΜΟΨΗΦ|ΣΝΑ»
Νεα::   ο
κΑοιι:νχμτικε:
ΔΗ^ΨΞ|Ξἶἶ¦ ζ
τον ιιι>αφγιιονρτον
νιιεΡ τον «ονΨ
ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΤΣΑ
Ο ΒΕΖΕΝκοΦ
Ειπε «ναι»
ο Ι 9χρυναε
του Αρα
και οδεύει
παω Βαρκελώνη
Ο  τι
«ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
Δ||_'^Α ΤΟΥ»
τον 0υιιραντοβιτε
στην παρουσίασή του από τα Φενέρ
«ΘΑ ΠΕΤΥΧΕ'
Ο ΤΖΟΡΤΖΕΒ|ΤΣ»
ο ζ ι
Συνέντευξη του Φραγκίσκου Αλβέρτιι
στον Στέφανο Συριγγα για
τον ιιροτιανιιτα του «εξόοτεοου»
Η ΣΕ|ΡΑ
ΤΗΣ |ΣΠΑΝ|ΑΣ
° Γ· ··
..τοϋ 
Η Εθνική Εφήβων «οκουαίζει»
παω τα ημιτελικό του Παγκόσμιου
Ο ι 9 (ΕΡΤ 2. 20:30)
ται ιυνυτοοι·ιιτ
οταιειιιιιτ ω
ννωνν.5€ηττααοα|.9τ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡ|Α
ΜΗΤΣΗ Ο)
ι ὁ τι
' Ο ° Δ Δ
ζ Π' '7 · Ο Η· - Ι ' 4' 7 '0|«"όῶ“~>  7 7 ή” 7 . Π.:τ ΒρΟζΜνΟ·. ° '°' ' χ χ 7 του|αιιανου.6ιαιιι Ϊ ”
· αιι0τἐ=λεαυακυριακαε' · α ο · μ ¦ ·
Μαιο, · η· έ
κ ΠΜ© ο “Χ · · ·, Δ ζ 9
Δ “ γ
' Από του5 38 βαθυαυε Με Μετα 4
στο Ντουρβερθ στα χαλαζοιιτωαη
την ωρα τιι5 αρααανιιαιι5 ' Ρ °"όγε""°
. Τετροετἑ5 το συμβόΜ¦ο τι· τον Αν8ατ6ιιουλο οτ νει
του «γίγαντα» Ολων ονεσοε“·θπ·κ65
' «Η Τραυιιζονααόρ στρώνει ¦· ΠΜ ϊ" Βενεζ0“θ
λεφτα στα Πόδια του κατσε» . ' ΔόθΜαν Μ
αναφέρουν τα ΜΜΕ τιι5 Αλβανὶαε Ματσε Μ ΕΑ
' «ΟΧΙ» των οργανωμένων για το' Μααν'Μ
Ε: '·0Χ|·αι8ΜΜ'·@