Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
τΜΜῳΔειε+α για πεττανἐί
μια τπνεπεμβαθ“ τα μα Βαπτιστικα·
πως ' απαμπιακ¦ ςμπαρείίναΚαταάήζει ί
στπνεπιαογή να μπν 'πάρει παίκτπ στα
7 των ταυ4Μπρεντ φόαονπυθέί το
ο συμβόπαιό τα· Παν!ωθχθεςατα
Ι γ ¦ η , α ί ν γ _ ζ _ ._ σ ισραήπ έγραφαν ιαίπρωταθππτέα
κήπο ατιπ με Γ|ΑΝΓΚ τ τα έκεφτ¦τπΙ"ο ΜΑΚ απ και' ' ¦ εναιαφέρανται γι τόνΜπΜίΑυ
Μάο με ΠΑΡΑΧ°ΥΣΚ' · _ σ 7 καθως αοαυμπιακός ταυ;αίνειίτπν'ευκαιρία , ›' _ ο ” -.ΡΑΜΜΞα.
θα εκεί!) ·· να επιστρέφεισ πιουν· πό επίπεδα.` - _ ' ¦ ι ; ι ι ί ' ¦ 
0ΠμμπΜΚ°ς. 7 “ “ εκτόςαναπαπό καπός σκόρερ `θέπει να _ ' ῦ ν ” `
ΜΗ Μακέτα'. , _ ` ί ν μείνειστπνΚίνα για να·κεόόίσειακόμπ' ι ή ' ο
ανάμεσα στους θα· ῖ ' ν ή ` > περισσότερα-ΜΜΜ ία , _ . κ ί
σέντεροοΑμερι- ο' :να ή < ' ιι να Η `“ = `> ' , ,
κανός είναι ` ' ν ή
_ - προτεραιότπτα. ό ο ' τα Ι ' ' μ - . · Η επεπτειΑ 7
°===;ἔίἙ:^ '· ή ” _ _ τον :τΡφΜπεπι η > | , ν ν ~
"θ"°"ρή"| , 4. ν · ποπυτιμπ για τον όπυμπιακό και “ η
ν γ ταιριάζει πάνω από όπα στπν άμυνα ν , '
πάρα παπα τπν .
. . . που παιζουν οι “ερυθρόπευκοι- ο
ΤΩΝ ΣΠΟΡ "ΜΝ" 'ω ' ω" Λεπτομέρειες απομένουν για να
, _ ο Λευκορώαθς μπορεί
Δ/"τ Π ς - θ - Ν ' κ° Η α ' δ " ς να περιμένει αιωνια - "ν"8=:::Ξ&=ό ”ν
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ © 80 € σ" °Κ°"°"Κό ω" ΜΑΚ κ°“°γΜ
πεΜπτΗ 2 ιογΛιογ 20ι5 ο κα. 45703 ' Ο
πόσο προχωρπμένο
είναι το θέμα του Κέβιν;
Διαβάστε τι ακριβως ισχυει με τπν
περίπτωσπ του Μιραπάς αερα και τον ρόπο
των ποπιτικοοικονομικών εεεπίζεων σε
οποιαόήποτε “αυνατή» μεταγραφή
μπορεί να σχεόιάζει
ο απυμπιακός
¦ αατΖΜ“= ΝαΜΜΜτ"“νπενΜμΜε» με. Ι
'>αππωσεις του :πως όποιας αναρωτιέται 
για ταν 'Μήνα θα αρέπει'πρωτα να τα βρεί'
ο ο με τπν αμάαα τουλ·'“Ἐκει παν· στα ¦ '
γ μαπα" του. σαν πατερα μετανπαα Τ.
› Ν  να Μέι μέταΕὐ όρων 'ο Μετα 
Γραψε. ο Πόρτο: χαρα: ωεπίσα κι
ο Μ'Λ|Β°ΚΕΕΠ! ΦΕΥΓΕ|
Στήν Τουρκία θεωρούν ότι οι
«ερυθρόπευκαι» είναι κοντά σε
συμφωνία με τα φενέρ για τπν
παραχωρπσπ του Λούκα Μιπιβόγεβιτς ο
νποατπρίζουν ότι θα προκόψει ντιπ μόνο
για τον Σέρβο αμυντικό χαφ ίκαι όχι για
τους Μποτία και Ντουρμάζ› στα 7 εκ.
ευρω ο Τι αήπωαε ο 28χρονος άσος για
τον Περέιρα και τπν προοπτική
μετακόμισής του
τακακια .ρΔ·ανα-;
' ντακατ“.πέέια
μαναττέατα ·ν“Να
ν |- έχαυμεμιήσέι· - χ
υψεσφα2τπς “
Ανεπίσπμα
χαρακτήρα
είχε π χθεσινή
-πρώτπ·· στα
Γιάννινα
¦~ ~ 7 _η “Ηρώων με
κι ' ή ` 5 ν χαμόγεπα και... πιω
Ι στπν Κέρκυρα ο ο Καρόιταιωτπς
τεχνικός στα όιάρκεια τής
παρουσίασής του που προπγήθπκε
εξέφρασε τπν πεποίθπσπ ότι «π Κέρκυρα ~
μπορεί το βήμα παραπάνω. θα γίνουν 3-4
μεταγραφές ακόμπ- ο παρων και α Καίκουτ
που έχει συμφωνήσει σε όπα με τπ νπσιωτική
Με για να παραμείνει ο Απουσίαζαν
Αναρεόπουπος ίπάει στπν ΑΕΚ). Ντιόγκο
ίέρχεται τπν Κυριακή). βενέτπς ίείχε
άόεια γιατί γεννάει π γυναίκα του) ·
και ο στρατευμένος
Κόντος “
Αγαππτό μου καρτ»
Είμαι ένα αππθινό
γαυρόκι
και ο κόσμος με
φωνάζει Άκπ.
Γιορτάζω τον
πρωτο μου χρόνο
στα ζωή με ένα
υπέροχο νταμππ...
'πρωτα