Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:14:;ῳ:;_/@¦ ὲ_κ_/·_ω]; °
ΔΡ. ΦγΛ_ 5189 ΠΕΜΠΤΗ 2 'ΟΥ/ΜΟΥ 2015 Τιμη φύλλου Ι,3Ο€
ο ΝΕΑ ΠροοΠΤ·κΗ ΠΑ
ΤΟΝ ΠΑΝΑΓ|ΩΤΗ
Βάζα την κό έ::;.:ω“ ·
ΜΜΜ Κ"Ι 7412283 ε
χωρΙϊ να πε έ“7 
έΚβ“Μ του δΙ τ  ·· 
τα! #8 την Μό *
·ΤΑ ε·πΑΝ Στο ΡΕ
ΓΕΩΡΓΑΤοΣ, Ϊ;;
Γ έξ· _/]ἴ έκ: ῦ ἴ;Η@ Π
ΜΜΜ/ω Δρα/.ε . Ξω;Μ>;ω/ .έ 
ἔΣἙο δημοψήφισμα της Ευρωλί  “ 
ασπρο Μαρς· προπονπτ ςτης πίσω· η Μι" Λἀσοτ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα