Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Ναυάγιο" μέσα... κι έξω από τη χώραRecognized text:
Μ ""'| ΜΗΧΑΝΟΓΡλΦ|κ0 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ “Μ
Παράταση μέχρι Η χώρα σε χρεοκοπία  
Μ..νγνςΠη' Μ' ἔν:
5 ϊ|8 Η |ουλίου αλλά... οι προσλάψει5
για την κατάθεση του προσλάψει5!
σελ. ιο σελ. 9
'00'00000000ΟΟΟΟ·ΟΟ·ΟΟΟΟ'ΟΟΟΟΟ'·
νννννν.εαο|ἰοίοτο8ῳ
ΦΛννεηιοφόρο
ΠΕΜΠΤΗ Ζ |ΟΥΛ|ΟΥ ΖΟί5 Ι ΕΥΡΩ
ι   ζ   _ _     -  _     _
«Ναυάγιο» μέσα...
κι εξω απο τη χωρα
Βάλε ἶΣΠΠΡΣἑ
Εγώ προσωπικά 0 λαός
αναλαμβάνω την ευθύνη να πει ένα
ϊΠ5 άμεση8 λύση8
ηχηρό «ναι»
Σύνθημα για συσπείρωση όλων των
δυνάμεων τη5 κυβέρνηση5, κα- _ _“ _-. ___
λὡντα5 ταυτόχρονα και του5 @ΕΣΣμΜ@ΜΜ
πολίτε5 να τη στηρίξουν στι5 Μεγάλο μέτω"0
επόμενε5 κρίσιμε5 και πολύ
Ι ι Να παραιτηδύσκολε5 ημέρε5, έδωσε υ|'|έρ του «ναι» “ ή θε|°πρωθυχτε5 ο πρωθυπουργόε,
ῦ '·_. _ ·
Αλ. Τ . δ . Σημερα, στις7το απόγευμαΙ μεγάλη  π0υργ0ς
εξΠ5 Μωβ· ωχ"- συγκέντρωση στην πλατεία ΑγίαςΣοφίας 
ντα5 ξεκάθαρα πλέον Ο "Μ
ότι το βάροε πέφτει
για τον ίδιο στο δημο· ¦ ¦ ¦
ψήφισμο ω όχ| στ|5 Σε «τεντωμένο σκοινι»οτουρισμ05
ΠροσΠΠθε|ἶ5 γιο ενο Οι ακυρώσεις των κρατησεων αλλά κοιτα
συμβιβασμό με τ005 μπλοκαρίσματα σε πληρωμές ανεβάζουν το
δανειστέ5 θερμόμετρο «στο κόκκινο»
Π σελ. 3. 5. Τ Π σελ. 9
Να εγγυηθούμε
μια Ελλάδα της
Σκηνές ντροπής, απόγνωσης και οργης έξω από τις τράπεζες που άνοιξαν χτες για τους συνταξιούχους. «Πώς μας
έ ΑΝΑΚ |ΝΩΣ|·|-|'|Ρ ΣΚΛΗΣ|·|
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
καλεί τους επαγγελματίες - μέλη του να παραβρε
Τ° δ ή ο τ κατάντησαν ετσι, Γιατι, Εμεις τι φταιμε,»Ι μονολογουσε μια ΕΜΠΕ^ΜΜ0 θοὐν σε συνένΤευξη Τύπου με θέμα «Τρέχουσες
μ ηλικιωμένη κυρια.«Δε μας έφτανε που φτάσανε οι συντα Ε η | Μ “ΜΗ Η ο °¦κ°ν°μ¦κές εω¦ξε¦ς»Ι που θα πραγμαΤοπο¦_
Ι ξεις στον... πάτα τώρα έρχεται και αυτό το χτυπημα: το θε“Μ0“.Μ ηθεί την Πέμπτη 2-7-20ι5. στις2το μεσημέρι,
σ κλείσιμο των τραπεζών», σχολίαζαν Π σελ. 24 - 25 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ίου ορόφου του
Επιμελητηρίου (Αριστοτέλους 27).