Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ώρα μηδέν. Σε κατάσταση πολιορκίας η χώρα από τα μεσάνυχτα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ι ιογΛιον 2οι5
ΔΕ αν» ^ :ν
ι ιιΞ
ΝΕ Α·Ν“ἶ¦ #Α
κ αμα· “οτ  250€
νννννν.Θτηη08.9Ρ
` ' > -'. _' 145· ` _Ρ~ _ Ή
τ . .· ; _ '· ι ° ι _ ° ε Α ,
Τ ` | ·' · .. _ ί ζ
ὲ3>Δ;. Ω .- ΐ `¦ “Ι _ · Τ
· ' ~· · Β αντε
Ρ 'Ι κτ* 1. 'Το
  Ε' ξ 'ιῖζ<:ῖέ°· «ηαρῶν›Μ ι
  “για το ευρώ;
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΑ|ΟΡΚ|ΑΣ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
ΚΑΜ|ΝΗΣ · ΜΠ0ΥΤΑΡΗΣ
Οι στρατηγοί του
«ΝΑΙ στην Ευρώηη»
ΔΕΝ ΑωΗκΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Οι κίνδυνοι μετά τη
λήξη του ηρογρήμματοε
ΝτΑῖεεΛΜηΛονΜ
Μετα το δημοψήφισμα θα
εξετάσουμε το νέο αίτημα
Συνεδριάζει εκ νέου σήμερα το Ευτοαιουρ
...Η€Τ Α ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΛΩΖΗΣ
ΠΛΗθΟΖ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΨΓΜ€ΜΤΡΞΘΗΜΕ
ΨΡ9. ΑΠ, ΤΟΝ ΠΡ2θΜΟΨΡΓΟ.
«ΜΑΜ ΜΑΤΙ, Δευ ΑΝΤΕΧΟΨΗ€ ΑΛΛΟ!»
€|Π€ Ο ΠΡΞθ"'ΟΨΡΓΟΣ .ΣΤΟΨΖ
ΣΨΓΜ€ΜΡΞΗ€ΜΟΨΣ.
ραματικέ8 ὡρεε ζει η Ελλάδα. Από τα μεσα
νυχτα εκ των Πραγματων η χώρα βρέθηκε
εκτόε τη8 ομΠρέλα8 διασωσηε του δεύτερου
Μνημονίου. Το νέα αίτημα ϊΠ8 κυβέρνηση8 για
τρίτο πρόγραμμα με ορίζοντα δυο ετών θα συζητηθεί μετά το δημοψήφισμα. 344. '9-22
Η οδύσσεια των συνταξιούχων στι5 τράπεζα