Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Χρεοκόπησε η Ελλάδα και ο Τσίπρας... παίζει. Φωνή λαού "Ναι" στην Ευρώπη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΛΥΤ|Κθ| ιιιιιΑκΕΣ ΝΕ ΤΑ ΜΒ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η Πι Η Τ: ' 'ί' ' ΜΗΝ να Α"θ|ΤθΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Τ|Α ΤΠΥΣ ΣΥΝΤΑΞ|Μ0ΥΣ ι ¦|¦ Τι ι ΠΜ” Υ
ι · ' Δ· =Ψω@“Μ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τέταρτη Τ |συλίου 20] 5 - Αριθμός φύλλου 1.642 - Τιμή '|,30 ε - Μ.ε-ῳρ08.£0Μ
'Ι Α Ά ο πρωθυπουργός, Προτείνει
χ ¦ . .
. αναδιαρθρωση Χρεους και βαρυ
Μνημόνιο ανευ όρων, την ώρα
που ο Δραγασάκης απειλούσε
με παραίτηση και έλεγε πως
Κ ` __ Τ
, ι 7 ι? 7
μπορεί να ακυρωθεί το δημοψήφισμα ενώ οι σκληροί του
ΣΥΡ|ΖΛ ζητούσαν να προχωρήι σει ακόμα και με «σχέδιο Β'»
γ ` “ ,  Ι από τα ξημερώματα η Χώρα,
  σήμερα το νέο Ευι·οει·ουρ και
~· λ η καθοριστική συνεδρίαση της
7 ί _  , ΕΚΤ για τη ρευστότητα των
Ϊ ῦ , , ί τραπεζών και την τύχη των
καταθέσεων
κι Α και ο Τσίπ ρα5... παίζει 
να εξεταστεί ένα νέο πρόγραμμα με σκληρότερους όρους»
ι·ι · · · · ι ··ι
ΜΕΓΑΛΕ|ΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑ Τ|·|Ν ΚΑΤΑ||'|ΔΛ 7 η ο 
7 7 ή Τ ·“ Έ .τ _7 ·
. το Ρ γ | ο
ί ε Η <
τι ΙΙ Ι _  
Ναι στην Ευρωπη _ ἐξ,  ΜΝ
ίπ δή Ι ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα