Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΜῶΜ Μη.'ζΜἐΜ·|ΜΜΜ·Μ   7
ϊ έ    ζ 7 
30 'ΟΥΝ|ΟΥ 20] 5. ΜΜΜ Αθλητική Εφομερίᾶ1 Μ Μ Ι5Ι6¦Ἡμή: Ιβ" ε
γ:']Π·“
Στ πρῶτο Μόνο ο Ισπανός για την... πρώην
ω του! ο Η ΡΜ 8 εκατ. ευρώ για Μοζοωοῦ;
|  Ο ΑρΒον1τἱὁης ΞἱΠ€ ξεκοθορο Χθες στο
ὁ1κοοτἡρ1ο οτ1 ο Μελτοοονῖὁης δίνω Πίσω
Πω τη οκΣυωρἱο ετς ΒοΡος του Μορ1νοκη
για το ΟλυμΠ1οκὁς-Βἑροτο · ”Ξεγυμνωοον”
 τον Γεωργἑο 01 Πρώην συμπαίκτες του
| · Κω ο ἰὁτος εζἑθΣοε τον Μελτοοονἰὁη
· Η ΠΕΑ τα Βλἑπ£1; Τα ακούει:
“Πρώτα ΤΑΥΡΟ', μετἀ
στην πρώτη ομάδα'