Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αγωνία για τις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
30 ιογΝιογ 2015
Δἴ Γι'~'<"ι' ΠΝ]
ι.3ο€ _
ἄνννννν.ετηηοε.9η
Ε «Γ0ΛΓΟΘΑ» για του5 συνταξιούχου8 εξελίσσονται το κλείσιμο των ται να ανακοινωθούν τα υΠοκαταοτήματα Που θα ανοίξουν Προκειμένου να ί
τραΠεζών και η εΠιβολή ημερήσιου ορίου σ[|8 αναλήψει8 μετρητών. Και εξυΠηρετηθουν όσοι συνταξιούχοι δεν διαθέτουν καρτα αναλήψεων. τια- ι
χθε5 χιλιόδε5 ήταν αυτοί Που συνέρρευσαν μΠρ0- ντω8 το ανώτατο όριο θα είναι και για αυτου8 60
στα αΠό τα ΑΤΜ, χωρί8 ωστόσο να καταφέρουν έ Ά '  _ Κ 7   ,7 3  ευρώ το 24ωρο. Αναλυτικό ρεΠορταζ για Ἡ$ δρανα εισΠραξουν ουτε ένα ευρώ. Σήμερα αναμένε-  Ι~ γ Δ μ Δ ματικέ8 εξελίξει8 σε 24 σελίδε8. »3·20. 29·34
ί εσωκ-  ; Αμ _ ή
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ|ΠΡΑΣ
Αν βγει το «ναι»
εγώ δεν θα
το υΠηρετήσω
ΠΑΖΛ" ΣΤΟ "ΑΡΑ "ΕΝΪΕ
2 'Οχι' ΤσίΠρα σε νυχτερινή ¦ 
ζ Πρωτοβουλία Πούνκερ θἔξἔἶἐἶήἶω 
ΕνὡοιΕυρωτιαίοιηγέτε5έθεσαντοδίλημμα › . δ `. - - Ϊγια τό«οκι»_ ..
ευρώ ή θτεχίτ. ο Πρόεδροε Με κομισιόν
εΠανήλθε με νέα Πρόταση.
φ Νέα σκίτσο του Αρκά στο «Εθνοε»