Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Γερόντισα: "Πολύ αίμα θα χυθεί στη φτωχή Ελλάδα"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ω ΡΑ
350 ΕΤΟΣ Ο ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ(Τ03Τ5) 37Τ5 ΤΡ|ΤΗ 30 |ΟΥΝ|ΟΥ 20"5 Τ|ΜΗ 0,70 ΕΥΡΩ
Ο ΠΕΡ|Φ|·|ΜΟΣ Ο|ΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕ|ΔΟ|'|Ο|Ε|“Γ|Λ Ο|ΚΟΝΟΜ||(Ο
ΑΡΜΑ|'ΕΔΔΩΝΑ¦ ΕΝΩ ΖΩΝΟΥΝ ΤΑ Φ|Δ|Λ ΤΗΝ ΝΤΟ|ΤΣΕ ΜΠΛΝΚ
ΣΕΛ|ΔΕΣ2,3 μ 
ῇ ἐῇ. ο 
ΤΕΡΟΝΤ|ΣΣΛ¦
Τ Τ! .
Χ .μέ ·- Ι.
...εἴ , μ ¦
Μ '· ,! ί ~ ' .
/ΛΧ ^οΠ
!:.ο ή!!
ΜΝ . . Ο ή
Η) α( η: η !Ι / (ΤΜ
χζ ζμ!!! μέ Ωχ( Κ
Π !ἱ7
/ κ; η!. Ο Ν ¦ !
κ ! “ ! > ὰ .
! Κ! .ο Μ Ί _¦ 
! Μ~ᾶκ ῖ!“ο7 ο!! .κ
. ! ¦
! Π ! ¦
Σῖ Η |  Σ£^|ΔΕΣ 4-5
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΜΤΒ.
' Ε!μοσπ στο... ΠΑΡΑ ΜΗΝ!! λιδΟ Της
Ε.Ω. με
Σε κοΤόσ!οσ  Τηνπρο. η . «ΘΑ ΜΜΜ!! Με...
"λη ρους ἔ μέσα Μη Βουλή... ΕΞο:ἔ
εΤο|μόΤηΤας ο' ' .ζ ολο! ο! πεινοσΐνο!»! ἑοΒΞΞἴ
7 ·“ 283!!!
Αρχεςγ!ο!!ς...  _<<κ°“κο“β“Υ'8Ψ> <<Θο μπούνε μέσα στη βουλή όλο! οι πεινασμένοι»
ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-8, 74-27