Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ ο Μωωττω π0αμπιο? ` Ρ
τι οπροαιτπ>περιπτωαπ.τσν8 , · Για" ο
- _θεΠούν;όῆοι στων “ ΝτιΠεινι επιμένει να
Ϊ σπσμπιακό. αστε αν . μεινει στα Λοκσμοτίρ.
| Σ Σ > τι απαιζει» με Σύσπ και
τόσα Χρόνια να. ¦ Δ Παναθπναἱκό και πότε
 "Με” 9¦“Φ°°"¦κὲ θα ανακοινωθει
ι _ › | ο Στρόμπερι
ΜΑΚ ΚοΛ0ΥΜ Π
πρώτιι επιΠονύ στπν
περιφέρεια. μετά
στπν Κίνα παίρνει
4.8 και θα πρέπει
να οεκθεί τα Πινότερα
των ΑννεΠόπούπων
ΤΗΣ ΔεγτεΡΑΣ
Δ/ντι5ς: ο. ΝικσΠαΐ6πς
Διεύθυντύς Σύντόξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 30 €) '
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ιογΜογ 2ΟΊ5 Ο Α.Φ. 2277 ¦
;:“ιι =ομνύντιιαπ τας πτμττκτμμτ * '
1 η ~ ςοιαιιμανμᾶ=ὲΜ“ “ρω “
ϊΒΜ°κεΜἩ“““Τ°ὲεξεΜΞ“ ι ν
··νΠεντεεκατομμύριαεύρώ και 
τι αποκαπύ
πτούν οι τούρκοι για
τις ούζπτόσεις τομ
εαγγεπ“ Μαρινόκπ με τον
, 3 ι “ ΙΟΥ 28ΧΠ©ν·Νιναριανύ  η
“"°ῆ=ῖ:ἑ8°:%Ψ ε“·9#ἩΚ6Εμανωέ“ Εμενικε; χ.
"ἄν" Κωστα· > `-ΠΡόσΦεΠ _ϊ·ιτΦεΥεΠΜ ,του
Ενροτε Ό ` ` ` τυο παικτε' -.  ι
ορεινό ΣΣ ΦΠΑ
'Εναν σωρό από
ανοικτές μεταγραοπές υποθέσεις
"ΜΜΜ γραμμής
έχουν οι Πειραιώτες
` "Ο ιιΒ. Σ"|Ν·ΥΜ|¦μ ι
θα-ανορωθει πρωκτό .
Μετα τα μπασκετικο-` ο
- ` νενες `ιιειιιγρύοι“.
...και ο “ερυθρόπεύκος·
αρκπνός `θα μπει. κατά
τα εγκαινια. Μετα σε
,κόκκινσαπονοι .
ι...Αύτες τις πΠπροωριες έχει ο οπεοιαπ
'ειοικός ρεπόρτερ και - γ
καθπμερινός σύνομῇ °
|ππτιἱς τού. › › ._ ~ γ
η: θαννεππς ια ,ννούιι μ.
τα·ΠΠσΠΡθκετ
έσπειραν οτπν Τούμπα και
ικαροωοαν· στούς Άρνεσεν Τούντορ πρωτοκπαοότούς
παικτες νια μεταμεσονύκτια
“παρεΠααπ· αε μπουζούείοικα και μπαρι
0 Δ¦|||¦ ιτ"|Κ"¦¦ιι
ύποψπΦιότπτα
τού ΧριστόπούΠούι
Πέρα ως περα οιασταύρωμενο ότι θερμοι
ύποατπρικτες του
Μεααπνιού πρώπν
τεκνικού τού ΠΑΣ
Γιόννινα αείκαν
πΠπσιόσει» σε
απόσταοπ αναπνοής
από τα Σπάτα. αΠΠα
σκόνταψαν πανω σε
απίκος· - στον Ντούσαν
Μπανεβιτςι
71108 85Ι108¦
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Η θεια
ΝαταΜα
2 7 Γραφει ο αιοινν:ιι: ΜΑΜ: ωεπιἔα 2ο) '

Τελευταία νέα από την εφημερίδα