Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4:13::
Πμὴ φύλλου ]|3Ο έ
ΠΛΆΜΡΗΣ, _ _ Ψ
ΠΜ ΜΙΑΝ . › /.- . ω
ΚΔ· ΜΑΠΑ" 11__|#Μ-#ν-/ω-#
πο ΖΕΕΦΕΛΝΤ
«ΡΕΑΛ|ΣΤΗΣ, ΜΕΤΡΗΜΕΝοΣ, ΣοΒΑΡοΣ Μι Με ΓΝΩΣΕΙΣ...»
ΔΡ. ΦΥΛ. 794 ΔΕΥΤΕΡΑ 29|ΟΥΝ|ΟΥ 2ΟΙ5
 Μο μσΤ·κο
 -ἑ Ν .
ων'|'|'|'ΛΩΝ
·_'.ε Υ :··-.
7 _^·.'-_ ·“.. .
`7'“'.'·.' #·. .  . . _.`¦ η ' Π Η. .-χκ-!31-·` Μ
ν ¦ '·¦'· '..κ " "· ι. · γ
'.',° .. -..,· ·.
-- · ο . · .η
·: · Ν Δ
ι ' ' ·
.ζ · κ _
Ο·'ι· 3'
· ` ¦. ω*“·Δ
.· π...`·< ·'
· · ..._
ο· . ,.
Μ. 'ὅ' Χ 9· = °
ΜΒ· “ΞΕε!¦Ι η Ξ Η
κ- Χαμός @ο
ω  Τον προσφέρει Βελ|'"δ| Μ ._
. σς¦αντόλλα[ “ω τ°' Π"'°" η η
, “οι 'ξ για έ; ί
Μι. μ'“ωιω  _.
 Α ΠΔ  
ΧΩΡΙΣ ΩΨΙΩΝ _ _7
ΑΓΟΡ;!“. γ
›`_Ἡ¦
Ωω · Β Μ,
Μωονωνο›Μῳκ
ΜΜΜ0φΜΜΜ
. γ 'Ι _. έ.   Ά
έ .· . 7 η ή ” 'ι 6 ¦ κ η πω έχς Μτφι ως: με Με
Με Μ Μ· Άντα
' “ο Μα Μχε Με κα
'η Ο  κο ΚΜ 
· ~  = " γ Μο· ως '
_ των ΜΜΜ·
“ οΓΜΜ:ω
· η'  ω ¦ΜΜ Ι
Ο ἔσω) @ στα :““
θα Μχα Μ κορν Μ
ῦ     “πιω ΚΔ.. 9 ~ Δ Με· ΜΑΜ; ` Μ ΜΑΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα