Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠἑΝΑ ΜΜΜ! ΒΑΝΑ!) ΜΜΜ)! ΔΗΩ ΣΗΜΕ ΕΑ (·!>2¦Ω0=18¦ΟΩ);
θΞ.4Ξ=οΗΤΞ /
ω) Θ ΞΞΠ Τ¦.¦Σμ"¦“Σ
Δ ΝΕ μ ἐμ ω
ΟΕ] ; ή, ·
>~ .Γ .
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|Α|(0 ἑΐ
κΑττΗΣ ΑΝΝΑΣ
Περιμένει τη Μόῆμε 7
γιο το διοδικοοτικό
Εροοιτέχνης; Βετερόνοι, κοῆοϊτζἰδης¦
ενώνουν τις δυνόμεις τους
ν Απ»ῇ: ¦ 7 Η".
_ ·- 1 “Δ “Δε
#0 Φώτο!) β ΚΜ|ΝΕ| ΤΟΝ
Ά “7ουνεχίζετ 
_  τ'ς°κῆ“ρ“ ΠΑ τΑ τκοΛ!
  7` , ···ρο···ονήοεις__ὴΔΔ › Μέ
ΜΕΣΑ!" ΡΕΧΕ| υΑο.κΤΣΗΔ|κοΑ|ΜΘ
 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ, ΑΡΧ|ΖΕ| ή
 ο |'|Ρ0ΓΡΑΜΜΑΤ|ΣΜ0Σ ΤΗΣ ΚΑΕ
._ 8 › ζ' · '7 ,Χῆιδη στο νομο του μ
Ο ΣΕΛ.3-8,48
.ζεύγους Λόοΐξω) ο·
. Ψ Ξ
 ` .._._ - _7 
3 :7
7 ϊ Η;; 7 2 η .ο η' _'3__ .Ξ ·› .7 εΕ ι  γ 4 7
. Ι Π 5 1
Ι 1· Π Δ Ό . | 4 ρ): Ι 3 .
7 . Μ ”1. Ι 7 · Α' . »Ω =
· ' Οικογενεια: · ` τ
ω Γ κοῆιοκότοου ^ ο ΠΠΠ°_χρήπ°ς
ῆπξΞ° . τι ,
Συνέντευξη
Χορίοη
Ο Οικογένειο Τοιρίῆο με κ. Ι@ἔ'φέδη> · . Η τεῆεσε το μΗ°τΠρω
Υ ΑΝΤΕΑ|Ν0 ΜΕ Τ|·| ΒΑΣΩ ΒΕΡΓ|Δ0Υ
ωΑΠ0ΦΑΣΗΞ
ΐ~·Χ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑ ΜπογΛογτ '  · ·' - 
· ο ΠΑ|κτΗΣ ἐτῶν Ἡ ' η Ι > Ι ζ 3 ἐς < > 7 ;·3ΑοΗΝΑ·ον,ΜΑγροειΔ“
ΡἔΠ'.'ἔ'ἔἔἔἑ ' Δ '  > · “ 
ΜΥ ΗΡΑΚΛΗ ' < ·ΜΑΝτ:·οΣ κΑ· · 0Σο“ῇης-·
ο ο .Η ή- ὰ - 7 ΚΑΡΛ|'|'0Σ ' '
ι;π_οικτες του' ροκ η .ο _
. συνεχίζουν τις`διοκοπές 7 “"^|ΖογΝ» Γ|^
“ή τ Ι 7 7 ΜΕῖ^ΓΡΑΦ|·| δ
 "Α ΤΗΝ ΜΤΑ|ΤΕ^|Α ΜΥΡ0Φ0Ρ|ΔΗ ΚΑΤΑ ΗΡΑκ^Η
$ στον ΠΑοκ
Προτόθηκον
κοΞίνοι κοντό...
29 06

Τελευταία νέα από την εφημερίδα