Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Επιβεβαιώθηκε ο Γέροντας για το κλείσιμο των τραπεζών!!!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ω Η
350 ΕΤΟΣ Ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ (!03!4) 37!4 ΔΕΥΤΕΡΑ 29 |ΟΥΝ|ΟΥ 20!5 Τ|Μ|·| 0¦70 ΕΥΡΩ
κΑΕ|Σ'|'ΕΣ
Ο! 'ΤΡΑΠΕΖΕΣ Γ|Α . Β
Μ|Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!! .  ν
¦ _ Ι η! ὰ  :_¦ Το "προφητικό"
Τσ·πΡας. ΖηΤησα εἰ Ρ |   άρθρο Του
"αραΤ9ση Το" '” : ¦ έ Κώστα κόλμερ
προγραμμαΤος , Ή _` ¦  από το !985! !!
ΣΕΛ|ΔΕΣ6-9 ΧΑΜΑΜ ί ·  .. ( >- ϊ ' `ΞΐΠ1 π
Η ΩΡΛ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΛ Το ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
τοσέλ·δο
Της !9ης
ΜαρΤίου
20 ! 5
ΓΕΡΟΝΤΑΣ¦ έ!   7«ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕ
ΟΑ ΚΑ'|'ΑΡΡΕΥΣ0ΥΝ
ΟΛΕΣ Ο! ΤΡΑΠΕΖΕΣ»
ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5
|'|Α Το ΚΑΕ|Σ|!!0
ΤΩ!! ΤΡΑΠΕΖΩΝ!!!
"Οι καταθέσεις σας στις τραπεζες ΔΕΝ είναι ασφαλείς"! !!