Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Έγκλημα εκ προμελέτης. Ζωή... δράμα με capital controls
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΛΥΤ|Τ(θΣ θΔ|ΤΤθΣ ΜΕ
Τ||ΝΑ|(ΕΣ ΚΑΤ ΤΤΑΡΑΔΕ||ἩΑΤΑ
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ποιοι ΓΛ|ΤΩΝΠΥΝ
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
θΡ|ΩΝ ΗΛ|Κ|ΑΣ
ΣΤΑ 82 ΚΑΤ ΤΑ 67
Παγίδα μειώσεων στις αηοδοχές για . '
όσους κανουν αίτηση μετά τον Οκτώβριο Τ ΟΡ'ων ΠΠ||(|Ω8
Δευτέρα 29 |συνίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.640 - Τιμή 1,50 € - ΜΝ.ε-τγροε.εοητ
ΤΤ ΣΗΜΑ|ΝΕ| Γ|Α Π0Α|ΤΕΣ ΚΑΤ ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
ΚΑΕ|ΣΤΕΣ Ο' ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΩΣ 7 ΤΟΥΑ|0Υ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΖΩΗ... ΔΡΑΜΑ
ρομεῇέτη5 με σαρκα' οοητι·ο|5
_] · Τ έ7 ΤΤέΤΤΤ Τέέ
. .. ·' ι Ξ¦ Ψ _
Ι . . ' ` ' 'η ζ | ρ . /
¦. ι › μ - α γγ _
^ ὅ, ,7 / :. .
γ <- ΣΑ κ
ι`<εγ`_. 7 77 Δ .-›
. ι ςι 7 =.=
ΤΤ Το ι
«ΔΥΣΤΥΧΩΣ... '
ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΤΕ» Τ
ΤθΔ|ΑΓΓΕΑΜΑ - · -·ι· ι
ΤΣ|ΠΡΑ ΣΤΟΥΣ
' ΤΤ Π 
μ Η· · ` ί 'ι
Τ Μαν ..Π 
ι ι 'χ Μ '
ι έ β
γγ ὁ Δ ί γ' Σίνα
 ΕΤ . 1ἔ;ἔι3ΕιιΕΖογΕινιΣ
κ . γ .η , Τα  ο κι ΣΕ ιι>ΑιιΕΖΕΣ,
 | Κ η ρ . ΒΕΝΖιΝικΑ
ΕΒαῆε στο «γύφο» τι5 τρέιηεζε5, Εω5 60€ οι αναῆήψει5, τι ισχύει για
θέῆει την ΕῆΜδα έξω αηό το ευρώ Πλαστικό χρήμα, δανεια, εηιταγέ5
>ΣΕ ΠΑΝ||(Ο ΣΤΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ, >«ηΡΑΞικοηι-ιΜΑ» Ρ ΠΩΣ ΟΑ Ρ ΠΩΣ θΑ
ενώ ο πρωθυπουργός δέχεται στη διαδικασία του ΣΥΝΑΑΑΑΣΣ0ΝΤΑ| ΠΑΗΡΩΝΟΝΤΑ|
εισηγήσεις ακόμη και για δημοψηφίσματος για να οι επιχειρήσεις εντός και υηοχρεώσεις Προς Δημόσιο,
εκλογές μετα το φιασκο του κρύψουν τη συμμαχία εκτός Ελλαδας. Τι θα γίνει τραπεζες και λογαριασμοί
δημοψηφίσματος ΣΥΡ|ΖΑ - Χρυσής Αυγής με μισθούς, συντάξεις ΔΕΚΟ
ΕΝΩ Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΟΚ0ΠΕΤ. Δ|0Ρ|ΖΟΥΝ Δ.Σ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Γ|Α ΤΟΥΡ|ΣΜ0.
ΕΥΔΑΠ ΤΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΗΣ ΔΟΥΡΟΥ! ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝ|ΑΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡ0ΥΣ
- «ΑΚΥΡΩΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΤΣΜΑ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΤ ΝΑ ΜΕΤΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα