Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εθνική τραγωδία. Εξαπάτησε τους πολίτες, οδηγεί την Ελλάδα εκτός Ευρώπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι: ιι ·· ν· ·ν
Η' Μ Πι
Το Προτο_ 9° χΡΟΝ'^
- ΕΝΑ ΕΝθΕΓΟ
υ . ΑΦ|ΕΡΟΜΕΝΟ
Ο ο ·   τπτ-Μ ΕΝΔσΞιι
7 δ ` -:.. ϊ τ.. -_-!' 
 .. τον θΡΥΛ0Υ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕ|ΡΑ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ .
ΣΧΕΔΙΩΝ
ι Δ -`  :Θ 
Ξ  ζ/)δ(Ζῇμιἐ
, τ" ί: μ· 
ΑΓ|Ο|τιιΣ
ΟΡΘΟΔΟΞ|ΑΣ
ο ΡοἐοΣ“
Ο πιιιι·ΑΣ Α"Ε|ΎΧΕ ΚΔ' 'ΠΟΠΗ' Η! "Ο ΝΕΜΟ' ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕἙΑΠΑΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛ|ΤΕΣ,
οδηγεί την Εῆῆοδο εκτός Ευρηης
Η Ελλαδα στο ματι ἶ_   “Ψ Ο Ϊ ί τ_ 
του κυκλώνα Με ΠΑ το ΔιιΜοψιιοιΣΜΑ  "ΡΕ Σ" “Με = ¦   ι _ κι'
τι8 τοχσδιωκτικε8 ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1 πΝ^Ρ'^ ί ί ~~ -~ ' ' δι ί
αιιοφασει8 του Πρόκειται για τρικ ώστε να.κρστηθεί Ι "Α ε"|Β°^" Ξ
Πρωθυπουργού, στην εξουσία. Αν εηιχειρησει να Ξ °^Ρ"Αι ι
σου διαβεβαίωνε θέσει στο λαό το δίλημμα ευρώ και ζ °°Νπ°Β ί
ότι η «συμφωνία μετρα η εξσδσε. τοτε η Πτώχευση ί Σε μια... κλωστή
καθαρογραφεΙαι» τηε χώρσε θα ερθει ησλὐ Πριν αησ η ΟιΚ9νΟμίΟ. τι Φορά
ενω σχεδίαζε την καληη. Αυτό δεν θα είναι να φερει Νο ΠτωΧευση Ι
δημοψήφισμα δημοψήφισμα θα είναι μια εσικίν- ῖ εντος ευρω κωποσο
; κοντα είναιτο Οτεχίτ
και ρήξη δυνη ζαρια για τη χώρα
Να μείνουμε στην
καρδια τηε Ευρώηηε,
οχι σε σφρσνεε επιλογεε
ἔ>μί.ἔ.!ί¦ῖ ί"·δΜ~ΠΗ ΠΠ' τιΏΜΜΞίΕΜ ΕΕ, ΠΗΡΑ ΜΗΝΑ ΕΠΙΨΞΠΕΝἔ
9ῖενι¦ΕΞ Δι:νΔιιιῇ'ΜΜιΜ “ΣιωνῖιΜΜΕίΟΧΗΞΝΕΧΞ~ΜΝΔίΝ0Π
ι τρωωιιιιιιιιιιιιτιιτΜιωι - ΜΜΜ ΣτιιΡιΞιιι- ιιιι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα