Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τα τυπικα απομένουν για τον Στρόμπορι!
Εκει κλείσει ο Αμερικανος και γίνονιαι αιτήσεις και για "πετάω”
ενωπααντο8.ατ
τοκοι: ο εοκιι
ΜΜΜ ©Γό]ῦΜι ΡΗ
Ο Ολυμπιακός εκανε τεραστια υπέρβαση · Τομ πρόσφερε 2.8 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια [5.5 εκατ. με εφοριες κ.λιι.Ι. με τον παίκτη
να τη χαρακτηρίζει “εξωπρσγμστικη” · · “Ο 0μιιρόντοβιτς. με τα Μια
λεφτα. μου υιισσχέ8ηκε 25 λεπτό". απαντησε ο Σλοόκας · · Ερωτηματα ανσιιόντητα από τη φωνη
του και η επόμενη μερα του θρύλου στην περιφέρεια. Από τον Ζήση. στον Αμερικανό γκαρντ και στον... Ντιλεινι
“Ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ ΗΘΕΛΕ. Ο ΚΩΣΤΑΣ... ΟΧ|!"
Σημερα το συνεόριο
της Βόρας 7!
Παρουσία Μαρινόκη
ο: θα.
.Χ '7 για"σότα...
τον οι·νιιο
ΒΜ··Μ·"
Η · 40· ρ 
Παει προσφορα απο Ολυμπιακο ωω¦¦η.“
Δ η! · Μ ·'Μ““
και του αρεσει πολο , αποκαλαψε ΠΜ”
ο μαναιζεΡ τον Χθες ΒΡαδιι
στη Βραζιλἱα ο Πολύ Πιθσνό να κλεισει
η μετσγρσφῇ του Βροζ1λιέινου όσοιι
σε συνεννόηση με τον ΣἰλΒσ
Πι [όλλοι αιιοκόλιιψσν ότι
ο Βλυμιιιακός τα Βρηκε με τον
...με το τιιηιΒτ“ιἑ.τιιο ΣιΔἔιι Πτι ΣτιοοτινγἩΪ Σ · μωρό μη" ¦Π¦μέγΜΜ““Μ
Από κτιι ΒεΒτιιοτιιττι γιτι κτιλο τελος  :- ·ῖις επόμενες μέρες λύνει
' έ ιοαιιμβόλσιόιουμειηνΠαρι
Ανοιχτή η τιλ).Πγτη Πλει]σης. Περιιιενοντσς τις “Πρωτες
στιιλογες“ του Μξιρκο γιτι την ετιιθεση ·
· Ο Μιρτιλέις θελει νο τισει ο).λοό.
Και ο Προιιονητἡς ο”... ιτσιγετσι γισ ΜΠερμτιστοῳ
· Νεότερο ρετιορττιζ γιτι ΝτιὸΠ
~ “Δ  ιςτιι Πισω] · Πωσ ιτιι τι Προεὁτιτις της ΠΊενηι
Ο Μαιος αμυντικος γ· Δ β “ γιτι ἶ·ΙιΛιΒογεΒιτς. γρτιφοιιν οι 'Γοιιρκοι
της Δι6νοτο "στόχαστρο"