Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ειτ@ιΜ©
Ντιοπ, Νενέ 11 ° '
κι1ιΣι1ιιπιιλί :2
4Ξἑ:·¦ · έκ
.Ι .Ι
γ· Δ;   ν6·   ΤΊ::ιἑ"·“ '“ ἴ
#1.'ζ 1  .μ
ἔΜἩΜτΜιὸ@κ
Ε( Ή' `”¦“
· · Λ ·· . <· ..
·< . η `· .< '·ν`
4 κ τ ,
ι .γ χ.›·` 17' | . ' “
~ _ . $η Ω
'/ Β'!ῦ%ἴ Ἑ:ὑ3
. · ι ι 88 ι . ¦ .. ν .- . γ 7. ·
ω ν% ι·“.#=,Ε>«/α·Ρ· :_:;·· β ; Ι;
“.ἔ›“Ἡ  χ·_ςιπμἩ Λι δι ;Ν-“ γ | Δ ι Ι ι' ι' η τ: Φ.
Ι 4. ι η ` ' ' ' ·· `
ἶ-·;.Φἑΐἶ
Ψ·ἑἡ.|7· κοκ: .·
ι < "ΠΜ Μ' ΜΠΕ',
“ἴ η , Β 7 Όλο το χρονικο των
 Η Μ' · ·' -  ¦ · 4· Δ . _ διοπρογμωεὑσεων για την
-`- _ . ,  7 . -- “ _ ψ. .( .Γ -- - έ _ .ο _ Η _ -. . . . - , η - ι - πορσμονἡ του Πούκετ που
Ν . Ό ,. ς ρ Π. ` _ . #1. μ Ν _ Μ .Ώ . · |ῳκ · η . ¦› Ό - ' Ἡ ' Ι .
   τΐ.,Ξ' η· 52% ζ Α3 ·:..~#· @879€ · ·ἶι¦ Ξ ὴ:'·· · · :Δ ι *Η Ν; μ· · ή ~ 7 ~ ι · ξεκινησε περυσι το καλοκαιρι.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα