Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στην κόψη της συμφωνίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ν Ξ Σημερα
Ξἔἔ το3οΟνΟ
27 ιογΝιογ εοι5
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΙΟ|Ο9
'.30€
Με ανο Μι ηεΡιοΔικο:3.50€
Μ Μ·“
ι μμε ι
  ι Η ~ ι   :η Μινι ιιιιΜ=ι= κι ~τ:ιιι¦ιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιιιιιιιιιι<;ιι Με οι :κι ·~ι·ιιιιιιι=:“ ιι ιιιιιιιιι.ω κ   “ Μ"
..-..·
ΣΒΗΝΟΥΝ-ΓΡΛΦΟΥΝ
ΣΤ|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΠΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ
κΕιΜΕΝο κοιΝΗΣ
| γ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Αναγνωοτε5 ὅ
·πεηΛΛοι "_ἶ'ἐῇ'“ὡ4 2
ΣνΓΓΜΦειΣ : > _· 
Νεαροί '  91
ΕΝΑ ΜΥθ'ΣΤΟΡΗΜΑ θ 
.  ο .
_ . α
Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 
ΤΗΝ κόψη '[Π8 συμφωνία8 βρίσκονται
η κυβέρνηση και οι δανειστέ8, ενώ
οτι8 Βρυξέλλεε οι εκπρόσωποι του8 σβηνουν και γραφουν για να πετύχουν συμβιβαοτικη λυση. Καθοριοτικο για με εξελίξει5 είναι το Ευτοετομρ. που αναμένεται
να συνεδριασει το μεσημέρι. 4-9
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΔ'
Μ|ΚΡΟΜΕΣΑ|ΩΝ ΠΑ ΤΟΝ ΦΠΑ
Μ¦Μ··“ Μ
ΑΕ' · ΤΕΒ ΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 900 ΜοΡιΑ Μ6-Ι7
συνταγές
,η Ο' ΒΛΣΕ|Σ ΣΕ Β"
μακαρονια
και Πίτσα
Ζ' ΑΜ! ΤΗ ΧΩΡΑ εχει ΠΜ! ΠΟΛΥ|
ΜΜΜ ΜΑ ΕΙΣΑΙ Με ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ... ΟΜΙΟ| ΜΙ ΑΛ! ΕωΑΙΑΨΤΟ|.
ΤΡΑΠ ΕΖΑ Π Ε' ΡΑ|ΩΣ
ΜΑκΕΛΞ|° ΣΤΗΝ ῖΥΝΗΣ|Α ΚΔ' ΣΤΟ ΚΟΥΒΕΪῖ - Η  
. ο . Τριπλο τρομοΧτυτιημα ΚουκουλοφόΡου8
"Μ"""ΦΜ"Μ ατιο τοσο τζιΧαντιστε8 Μ ΔΙΟδΙΚῖ“Ου
ΚΔ' ΕΠ|θΕΣΗ Με ΑΠΟκΕΦΑΛ|ΣΜΟ ΣΤΗ "ΑΛΛ'Α Μ·35