Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΕΦΗΜΕÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ [óåë.15]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 13o • ÖÕËËÏ 3054O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Παρατυπίες και
κακοδιαχείριση
στις ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις»
Καταγγελία της αξιωµατικής αντιπολίτευσης του ∆ήµου Αµαρουσίου.
Σελ. 13

2η Γιορτή Παιδικής
Μαγειρικής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ

Ο «ΕΠΤΑΛΟΓΟΣ» ΤΩΝ
...ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
K

οινό υπόµνηµα προς τους συναρµόδιους Υπουργούς και την Περιφερειάρχη Αττικής υπέβαλαν οι
∆ήµαρχοι Ηρακλείου, Μεταµόρφωσης, Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, για την υλοποίηση του διαδηµοτικού σχεδίου διαχείρισης απορριµµάτων
που πρόσφατα εκπόνησαν από κοινού.
Το σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων βασίζεται στη διαλογή στην πηγή µε κοινωνική
συµµετοχή και περιβαλλοντική ευθύνη, σύµφωνα µε τις αρχές που περιγράφονται στο
σχετικό Οδηγό που πρόσφατα εκπόνησε και
δηµοσιοποίησε ο ΕΣ∆ΝΑ, αλλά και στις κατευθύνσεις του νέου εθνικού σχεδιασµού
που ανακοινώθηκε προς διαβούλευση.
Όπως αναφέρουν στο υπόµνηµά τους οι
τέσσερις ∆ήµαρχοι: «Από την µέχρι σήµερα συνεργασία µας διαπιστώνουµε ότι
υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου, τα οποία θεωρούµε ότι αφορούν και
όλους τους ∆ήµους που θα θελήσουν να
προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.»
Στη συνέχεια παραθέτουν τις εφτά παρεµβάσεις που χρειάζονται για να προχωρήσει
η υλοποίηση του σχεδίου.

∆ιοργανώθηκε από το ∆ήµο Ιλίου.
Σελ. 11

∆ήµος Αγίας Παρασκευής

Εγκαίνια και
εκδήλωση
του Κέντρου
Πρόληψης Υγείας
Σελ. 3

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Συµµετείχαν πολλά παιδιά.

ΣΕΛ. 9

Σελ. 11

24ΩΡΗ ΠΥΡΟΦYΛΑΞΗ

Τα µέτρα πυροπροστασίας
του δάσους Συγγρού από µέρους κάθε φορέα κατά την
τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, εξετάστηκαν και ανακεφαλαιώθηκαν στη σύσκεψη που
πραγµατοποίησε ο ∆ήµαρχος
Αµαρουσίου Γιώργος Πατούλης, µε τους εκπροσώπους
του ∆ήµου Αµαρουσίου, του
Πυροσβεστικού Σώµατος, του
Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστηµών (Ι.Γ.Ε) και του Σ.Π.Α.Π.

ΣΕΛ. 11

«Καταρρέουν οι
κοινωνικές δοµές
των δήµων»

Τον άµεσο κίνδυνο κατάρρευσης του δικτύου «Κοινωνικών ∆οµών για την αντιµετώπιση της φτώχειας»
στους ∆ήµους όλης της χώρας, αναδεικνύει ο Γραµµατέας Στρατηγικού σχεδιασµού και Προγράµµατος της Ν∆, Βουλευτής Β’ Αθηνών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, µε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή
προς τον αρµόδιο Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΣΕΛ. 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα