Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΧειΜιειιιι και
ιιισ ειιιιιινϋιινιι· ·
ιιε τον Τακακια"...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 2
Θ ""ὡ'Ο( ΠΟΝΟ(
_ |'"' °““"... ΕΠ"
ι Π Μ 7
 ΓραφεισΚ.ΚΕΤΣΕΤΖΟΓΛΟΥ Σελ.ιι
ΠΑ' ΑΥΤΗ" Τ|| ΜΕΤΑΤΡΑΦ|
Ο 29χρονοε θΕΣΑΡ
ΑΡθΟ ΑΜΠΟΣΤΑ (σιιωε 
είναι το αλἡρε8 όνομα
σωερ“α“ωοτωκὲ8 ιιιιιιιιιιιιττιιιιιι·ιιιιι«ιιι·ιι»`
εξετασει8 και υιιογραφει
κι αυτόε στην ΑΕΚΑΡΑ!
· · Κανόνια" τι· σιαϋιιιιιιπ
Δεν ΜΜΟ" ΤΟ θεα Τ Η" ΜΜΜ( έ
^"'ΣΤΕγΤΟ ΣΚΑΝΔ^^Ο Με ΤΗΝ ιι Αεκ Ηρθε χοπ :ε ειιΑΦιι ΜΑΖι
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΧΕ|Α|ΔΗ , Δ 1 9 τονκΑιοιΔχοΜκΑΝοΝιεΑΝ
ΣΤΗ ΘΕειι τον χΡιΣτοΦοΡον Ζαιι>ΑΦογ ι γ.   :ὲ;=Μἔὅ“ἔπ%ἔ=ἔἐΤἔ
· Καλυτερα να οριζει κατευθειαν τΟΟ3  ' Ο ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣΤΗΣ ι·ιΡοετσιΜΑΣιΑ:
διαιτιιτε5, ο Σαββα8 θεοὁωριὁιι5 “ 
· Οργιι σε ΑΕΚ, αλλα και σε ΠΑΟ-ΠΑΟΚ,
για τον ορισμό του Πειραιὡτιι στην κεφαλἡ
Με ΚΕΔ · ΔΕΝ Ε|ΝΑ| ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕι κι ΑΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΜΕ'ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ