Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μαιο .σήμαντικόι η ή ο 'ο
τας και του παπά - `  εεάήπου
ά πίγο πριν από τα
μεσάνυχτα αυτό το
επιβεβαίωνε και ιι ιταήική
ιστοσεήίσα εροτταπαο. π
οποία παίρνει κάθε πογής
μπασκετική πππροΦορία
από τον κόσμο των
μάνατζερ·
7 7 τοπ· :ποπ
Δ/υτιῆς:`ο. ΝικοΠα'ί'δπς
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 ε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ίοΥΝ|οΥ 2045 Ο Α.Φ. 45898 '
'τπονκατ
Ένας τρομερός αμυντικός. που
εξαφάνισε μέσα σε έναν
μήνα στήν Τουρκία
πρωτα τον Γκάουντήοκ
και μετά
τον Ερτέή
ο σοχρσνσς κομπο 
,η Η ¦  γκαρντ 7ήταν;από τους
1 Ν ' ι  κύριους αόγσυς που ¦ ς
ί 'ξ ί ~ Ό . ά η .“Κ°Ρ°Μ“° ; ζ μ ί ' Μπορει ττιιιν
- ί Ρ Ι ~' ““°ἶ'°”"°Κ!Ψ τ ι τονι>κιΑ ο τυπος να έχει
"==ἔ'α°ἑΨ:ὸἐξἔἔἑ ζ ήόπ στείπει τον σιεθνή γκαρντ
°ΠΜ." “°6ω°“ “ΝΑΣ στή οενέρ. π σιοίκποπ τής ομάσας
"ρω¦ὡΜ¦ῶν ΕΜᾶωςι όμως το όιέιμευσε και ο τζένεραπ
τον έχει φερει ένα βήμα "ω°'ζε° ον" εἶ"°”'°ἶ:
 “απο τα” : “Δεν ν“:ἔ=Ἀἔι==8νωΜ
Σ Ε Ν Λ Ρ | Ο
< ρ 
Η σιοίκπσπ τής. ή
Φενέρ Φέρεται να έσωσε το
«θ.Κ.» για τπν απόκτήσπ του
Σέρβου' ο Στπν Τουρκία κάνει τις
όιακοπές του ο «Μπι» αυτές τις
ήμερες ο Υπάρχει ρήτρα στο
συμβόπαιό του. άρα
μπορεί να Φυγει...
Πιο κοντά από
κάθε άήήπ μεταγραφική
υπόθεσή για τους “ερυθρόαευκους›·
ἴ¦ΛΕΥῖἈ|° Τ° τι."
Η περίπτωσπ του πάουερ
Φόργουορντ θα εξεταστεί
τεπευταία για ουσ πόνους ο
πρῶτον. επείγουν τα θέματα
Σπουκα και σέντερ ο Δευτερον.
παίρνει και χρόνο
ο Πέτγουεί (τον προτιμά ο
ΣΦαιρόπουπος› να σει τι θα κάνει
με τπν εγχείρπσπ στον ώμο
ΚήεισμένοςσΣενεναπέζος'
ή “αμυντικός χαφ ο Στο μεταξυ
' “τι άΦιεπ7ταυ Ραίόαα στήν η τ
θήναιίσως και γαμωτο ν τ
11 ι,
ΠΡΩΤΟ!
¦'|'°Χ°¦
Μ"¦¦|ΚῖΑ¦
. 7Ἡ”υπόθεοπ που_εναεχομένωσνα απατεήέσειτα
¦¦ Μ ¦ ι _ _ _ ία ιωμιε“νω
¦καήοκαίριου χρειάζεται αεπτους χειρισμούς κ ` ' ”
ο ΜιιτΡοι·ιιον Η ΜΜΜ" . """°"' °
Το εμιβεβαίωσε ΑΝΑκοιιναΣε ~ °:ἔ=Ἡ===Β=¦
ο προεδρος της τομ ιιι>ι οικοκοΜικα;“
'9"ΡΚ'Κ“9 ΚΛΑΝΤΡθΥΜΠΣΚ| Η ρεπγική ιστοσεπίόα
ομαδας ο Παει ασπρο έγραψε χθες για
προς... τις προθέσεις του θρυπου
θαήενθια ο σχετικά με τον Κέβιν.
Σάμαρπς! βάζοντας ερωταματικό
στο αν θα μπορουσαν οι
πειραιωτες να καπυιμουν
τις οικονομικές απαιτήσεις
μιας τέτοιας μεταγραωής
ικαιαεντεΡατ τεΡσοτ_ττ καπ ΜΜΜ,
, :28κοσνας μέσα Φιθίιι1Σταν σβήιεβΠ€Ἡ Ἡ '
υπέγραψεμρναετέ , ' ο' π ν
Ζιιι.ιιιίΞόιιιιιιι με την Ϊ
ομάδα των ί¦ ναΔ
πο'καιτιΜο ~
 Λ, ι·αιιτεαον _ 7 
'Μέσαοτό προσεχές-48ωρο ενόεχεται να ν ¦
η συναντπθείο σουμπιακότ με τπν·ιιπευρά του
` παίκτιι. συΖιιτωνταςόήα 'τα ενσεχόμενα: τήν ο.
“ η πιθανή ανανέωσπ του συμβοήαίουιιου “
ο ο ι μ εκπνέε υυ!χρόνουή την πωπω ¦ Αγαππτό- ῖ - υ _ μ ω" ν ¦¦ ι 
 ΙΜ." .| Ι μ , .
Ἡ'Είμαι ένα ο
ο μικρός ιιθΕΛ¦| το" Κ|Μ ΣεονΝι·κ
ναυρακι. ' ι·ιον_ο οπνΜπιακοε»
κι όμορφοΔ ο όιεθνής Κορεάτπς γκοπκίπερ
;. και τρεήό. τής αυπσάν Χιουντάι
`ζ` ένα~μόνό νι γ εμφανίζεται από
 σκέότομαι. ¦ ιταπικό οπμοσίευμα
' _ι τον Ξ ως μεταγραφικός
ή θαυμαιακόιιι _ στόχος των
Αν" | κ πειραιωτῶν
ΜΑΠσΣΤσΛΗ: , ί
ο ¦ρε“°"ἑν°ς - · Ι· ει ° Γ'ΩΡΓ°: ΧΑΛΑΣ (αεί' δ" '9)
. γαυρομπαμπάς '
Κ μσυΧριίστος “ ο  ι ' · ' ο'
κακα ο ΗΡΑΚΛΗ: Απέκτιι=έ
ΓήυΦόσα
το" '(°¦Τ|Ν ΛΑ¦ΑΡ
επίσπςα Μπραβο» 'κραταω. για .
 έναν ακόμα χρόνο τόσα Μίκα
7 πουρτουπίσπ καιιΚοσμά ίμιανίσπ
μπαπάκι περνά
στα σιοργανωτρια
τπς όευτεριις
κατήγορίας. που
ουσκοήα θα
αντισταθεί...
1 “μ ποιες!είναι αιτιάσεις μέσα στήν Ένωση ι
τι ” `Β'¦9·νικήιινιτιταιιι: ιέκίτ·σινσ°©“ ~ · 9'""°°"°"° "πως 
ο ι στόπερ Βρίσκεταιἑαπό χθες
ο στήν πρωτεάουσαικαι σήμερα θα
κάνει το κρίσιμο ραντεβου με τα
αιοίκιισπτπς ΑΕΚ για τα
_ - μεταγραφή του η ο ή
ο :επιαΑ σ ο :σπιτια σ
977ΙΙ08 852150 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα