Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· Με το βλέμμο στους .
«Δ» του κόηο Αμέρικσ 3
ς κι: Ν ι - 
'έ  “ ' Δρ κκ · :
δωσε Με το" «η» το ο ω.Υἑ::ἔ8ω_°ωω
Η σε· ιιεεισΔικσ ΓΙΑ το “τι ω = η! ι!  έ 
τ ΠΡΟΤΑΣΕ'Σ κΑ| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ|Α ΠΟΛΛΑ ΚΕΡΔΗ
7 “σέ
Ρ β ι . . Ν
Το παιχνίδι για
τις Πτέρυγες_“ ΑΡ_ ΦΥΛ_ 5] 84 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015 τιμή φύλλου ]¦30€
Μι, Μισο
σε· Κ Μ
με ή Ο ΧΡ" Πρ
μ ι ο τι ζει
 Με, τρομπερι
οδηγησε την Κορσίγισκσ τὰ
στην κοτ@κτηοη τον 7 η Χ
; Η η η 1 .ο ν ω τε ϊ “ μ ί '
ω °λ° τα ὰ ὅ 7  ' " · Η διοίκηση εεκσθὐρι
σε στον Αμερικονο ότι
' τον θέλει ολλό μόνο ον
λύσει το θέμοτο με τους
συχνούς τρσσμοτισμοὐς
77σεώμο κοι μέση ,
·ΠΜΝεοΡΜγ 
ΜΜ£ΡΑΠΑΝΑΜΛΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα