Πρωτοσέλιδο Έθνος: Στη μέγκενη των Βρυξελλών η χώρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ΜΝΗΜΗ
26 ιονΝιον εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0308
|.30€
τ!ἑΞ!!ιΓΜ!Μ 5! Η ΜΝΗΜΗ Η ΜΝΗΜΗ' Μ ιιιιιιιιιιιΜΜιΗ"ιτηνιιιιειΜ“"ιΜι"ιι|ιιιιιι·ιιΜ“Μ“ιιιιιιΜΜΝΜΗιιΜινιιιιιΜι'ιΗ"ιιιιιι·ιι“ΝΜ"ΜΗι|Η"ιΗ"ιιι|||Νιι||!Μι|Ν"ΜΗ'ιιΜ""ΗιιΗ"ιιτι”ιΗ"ιΠι"ιΜιΗΗ"ιΜ"ιιιιιιι"Μ·“ΝΗ“"“τιιιι|Ιιιιι|“ιΜ“ιΜ  :Γ Ρ Μ
@εκ/“Μ
/( σε
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΟ ΕΤΩΝ 8
Στο «ΣΗΜ£ιο ΜΗΔΕΝ» οι ΔιΑιιΡΑτΜΑτ£γΣ£ιΣ εινα ο χΡοΝοΣ τελειωνει
Η Νεβίν
ζωγράφισε τον
εφιάλτη Με...
 των Βρυξελλών ιι χώρα
8χρονιιε ιρακινή5. τε
ΑΠΟΦΑΣΗ Το άγριο Παρασκήνιο' “ Ἑμέγκεντι των Βρυξελλών βρίσκεται τι Χώρα. καθώ8
ι οι ιαΠ α σιευσει8 ττιε κυ ε νησιι8 ε τουε εται οσε
   οι)ἶΚβασμο| και κι έχουν φτασει:: οριακό σημείοΡεΞὡ ο κρό|νοε για λύσει τε   αφα . _   _ λειὡνει μέσα στα επόμενα 24ωρα. Ο Πρωθυπουργόε Αλ.
»38 Αύριο η ύστατη Προσ- Τσίπραε, Παρότι κθεε το μεστιμέρι δήλωσε ΠεΠεισμένοε ότι
Πἀθε¦α ως) Ευτοετουρ θα υπαρξει·συμβιβασμόε. αργότερα στη Σύνοδο Κορυφό8
για συμβΙβασμό προειδοποιτισε γιατα περιθωρια υΠανακωρησεων. εφοσον
__Σ__ζ Σ _ σε _Σ_;_ οι δανειστέε εΠιμένουνσε εξωφρενικέε απαιτήσει8. 4-9
Ε|ΣΒΟΛΗ ΚΑί ΣΤΟ «ΣΩΤΗΡ|Α»
Γυναίκα - μυστήριο
στα τρομολιιστείεε
Ξανσχτύπτισε τι γυναίκα με τον
κοστσνόξανθτι τιερούκσ. ισ. 3·
τιιΝ κγΡιΑκΗ Με το 
| για αγρότε5 8
ΜΜΜ Μαρί)! ετιαγγελματίε5
Αναγνωστε5
Ψ ,ς  ΦΜΑ
, , για τον τουρισμό
“ΕΞΗΣ Θα φτασουμε σε συμβιβασμο, ο ΦΠΑ ,Π
ῖὶ|ΠΡΑΣ
θα ξεπεράσουμε την κρίση
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
Είμαστε αναμεσα σε ΧρεοκοΠία και μια κακή συμφωνία