Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ 
|οεοε“ον@οωΜε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'ΜΜΜ |Γ©^|Γ©©^ Δ"^Β©Μ|ΕἩ|ΕΩΜ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ Ἡ'Ἐ |ΉΨ'Ξ|ΕΜἩΕῖ
Το μη κείρον
ΛΟΓΩ ΠΑΡΕ^ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ί8ΜΗΝΟγ
Βέλτιστων
Την αμεση προτεραιότητα της
ΑποφυΜκίζονται    
 Ηῇ|ό"ουῇος και Γερμενῇς 'η 
δειξε σε δηλώσεις της η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα
Σακελλαρίδη. τονί2οντας ότι Σεῆ 2 Ι
"μπορεί το τίμημα της συμφω- Μ Μ· Μ 
νίας να είναι υψηλό για τους ηο- '
λίτες και τις επιχειρησεις, αλλά 'Η  Μ 
Μνήμη" τον ως
το διακύΒευμα μίας πιθανής
κρεοκοηίας είναι απροαμέτρητα
πιο κρίσιμα ως καταστροφικό “ Σελ.5
για την ελληνικη οικονομία και
κοινωνία". ΠΔ 2η ΦΟΡΑ
Σύμφωνα με την Πρόεδρο του
ΠΣΕ "οι Έλληνες Εξαγωγείς
που όλα τα κρόνια της κρίσης
ἔ@@ῶΜ]© . λ
ζ ,η .·
Βρίσκονται σε μία παγίδα ρενστότητας, Βρίσκονται πλέον
εγκλωΒισμένοι μεταξύ των συμπληγόδων της αΒεΒαιότητας,
από τη μία πλευρό, και της προοπτικός νέων φορολογικών επιΒαρόνσεων, από την αλλη. Τόσο _4
η αβεβαιότητα, όσο και η υπερ- `
φορολόγηση έχουν υψηλό κόστος για τις επιχειρησεις και
τους πολίτες της Χώρας. Αλλα τη
δεδομένη στιγμη θα πρέπει να
πρυτανευσει η λογικό του μη
κείρον Βέλτιστων".