Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Εστίαση, τουρισμός, πρόωρες συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 "ως κοιιΑ ΑΜΕΡικΜ
.Ε^ΕγΘΕροΣ αφ; »8 σε @ΑΡΓΕΝτιΝΗ-κ0Λ0ΜΒιΑ
 _ “ τη ΒΡΑΖ|Λ|Λ-ΠΛΡΛΓΠΥΑΗ
-  _ΔιΝ0γΝΜΔχΗιιΔιΔΗΜιιΕΛικΔ
 η “1“73;ἐ;τ_τ , γ Π“.ἔἑ“Μ ιί93 ιί8
Παρασκευή 26 |ουνίου 20] 5 - Αριθμός φύλλου '|.638 - Τιμή "50 ε - Μ.ε-τγμσε.εσ·η
ΑΜ) ΤΗ ΡΩΣ|Α' Με... ΑΓΑΠΗ
Συνεχίζεται το εμηαργκο
Εστίαση. τουρισμόε.
ηρόωρεε συντάξειε 
` “ ι Δ
” ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ
κΑΤΕΔΑΦιΖοΝΤΑι
ΤΑ ΑΥθΑ|ΡΕΤΑ
ΣΕ ΔΗΜΟΣ|Ο
'Η |Δ|ΩΤ||άΟ ΔΑΣΟΣ
:·ΙΙ·“ σε
ΜΕ ΛΗΛ "25.000€
τ· Ι Η Ι «ΜΜΜ» Ρουηα για
υσιε8 για συμφωνια Μοτο
Συνεχίζονται
οι διαπραγμα- Μ  -  κ  Ο  
τεύσει ε τα τεχνικα
κλ¦μἀἑἔ το Σάββατο ΜοΝιΜοηοιι-ιΣι-ι ο ηΡοΕΔΡοε της ΕΕ. Τουσκ
εε ι ε ε έ της έκτακτης εισφοράς εκτός Συνόδου έβλεηε |°ιαρργ
συν ρΜζ ι κ ν ο” αλληλεγγύης με εν- ειπα και... εντός διεμήνυσε: «Το  
το Ε“ΓοεΓο“Ρ' σωματωση στο φόρο Παιχνίδι τελείωσε Αμυνα αηό ' Ρ"
Απ" "ΡΜ ΑΜΗΝ" εισοδήματος, στο 100% Τσίι·ιρα: «Ο ιστορικός του μέλ-   Πο «ΜΜΜ κγΡ'^κ°γ»
ο' ΑΓΟΡΕΣ" ΔΕΥΤΕΡΑ η Προκαταβολή φόρου λοντος δεν θα κατανοήσει γιατί   «Καμπανάκι» γ|α τ|ς
ΑΜΠ" Η "ΕΜΕΑ για ει·ιαγγελματίες δεν ήρθαμε σε συμφωνία» σκτ¦νοθεραΠείες Πα¦6¦ὡν
ΣΕΛ. "8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα