Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διαπραγμάτευση στα όρια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαίτεΠ1ΡοΠκί.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ']ΡΙΚΗ
ΠέμΠτη 25 Ιουνίου 2015 |τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:910·Αριθμόςφύλλου:25.808
τυχαίως "κλεΖήκος
καθηγήτήςαρημοτοοιχσνομικησ  Πανεπιστημίου μετραει
ή ,μιλαω κή»
Μ  Ησυχο
[Βρυξέλλες] ΑνατροΠή κλίματος αΠό την εΠιθετική αντιΠ ρόταση του ΔΝΤ - Με «όΧι» αΠαντησε η ελληνική κυ βέ ρνηση
ΔιαΠ ραγματευ στι στα ό ρια
Χωρίς αποτέλεσμα το Ευ1·08τσυρ Χθες - Νέα συνεδ ρίαση σήμερα - Ολα θα κριθούν στή Σύνοδο
σήμερα στη Ν
Περιορίστηκαν οι εκροές
των καταθέσεων
Σχεδόν μηδένισε χθες, σύμφωνα με τραΠεζικές
Πηγές, η εκροή καταθέσεων αΠό τις ελληνικές τραΠεζες. καθώς φανηκε να εμΠεδώνεται στους καταθέτες
η Προσδοκία για μια συμφωνία με τους εταίρους
αμεσα. Το σύστημα έλαβε Παντως και Περιορισμένη
ένεση ρευστότητας αΠό τον ΕΜ, στο Πλαίσιο της
γραμμής Που ανανεώνεται εφόσον χρειαστεί. >6
Χαθηκε η ρωσική αγορα
για τους Ελληνες Πα ραγωγους
Ξεχνσύν οριστικό τη Ρωσία σι Ελληνες Παραγωγοίεξαγωγείς αγροτικών Προίόντων, μετα τη χθεσινή
αΠόφαση του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τη
διατήρηση του εμΠαργκο στις εισαγωγές μέχρι τον
|ούνιο του 2Οί 6. Η αΠόφαση του Πούτιν αΠστελεί
αΠαντηση στην Παραταση των οικονομικών κυρώσεων της Ε.Ε. Προς τη Ρωσία. >ί ί
«Παραθυρο» Παρατασης
υποβολής φορα-δηλώσεων
«Παραθυρο» μα Παραταση της Προθεσμίας υΠοβολής των φορολογικών δηλώσεων, Που λήγει στις 30
|συνίσυ, έως και τις 20-27 Ιουλίου ανοιξε τσ υΠσυργείσ Οικονομικών, αλλα δυσκολα θα Παραταθεί η
Προθεσμία για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, Που
λήγει αυριο, ενώ αναβαλλεται η αναΠρσσορμσγή των
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. >ί Ο
Ο νέος κώδικας ιθαγένειας
με στήριξη Ποταμιου - ΠΑΣΟΚ
Χαρη στις ψήφους του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ
αναμένεται να εγκριθεί σήμερα το μεσημέρι εΠί της
αρχής το νομοσχέδιο για την αλλαγή του κώδικα
ιθαγένειας, μετα την ενδοκυβερνητική ρήξη Που
διαΠιστώθΠκε χθες στη Βουλή λόγω των διαφωνιών
των Ανεξαρτητων Ελλήνων με τις Προωθσύμενες
ρυθμίσεις. >32
Ελλαδα - ΠΓΔΜ: Πέτρα
Οικοδόμησης ΕμΠιστοσυνΠς
Ενδεκο Μέτρα Οικοδόμησης ΕμΠιστσσιΜις (ΝΟΕ)
ανακοίνωσαν οι υΠουργσί Εξωτερικών Ελλαδας και
ΠΓΔΜ Νίκος Κοτόας και Νίκολα ΠόΠσσκι, χθες στα
ΣκόΠια, για την αΠσκατασταση της εμΠιστσσύνΠς
μεταξύ των δύο χωρών. >3ί
Οι Παραλ0γες αΠαιτήσεις του ΔΝΤ δεν εΠέτρεψαν Χθες
στο ΕυτσετουΡ να καταλήξει σε συμφωνία για των
Ελλαδα, ωστόσο οι διμερείς συνανιήσεις σε ανώτατο Πολιτικό εΠίΠεδο συνεΧίζσνταν στη διαρκεια ταις
νύΧτας. Σήμερα το μεσημέρι Προγραμματίστηκε νέα
συνεδρίαση των υΠου ργών Οικονομυςών της Ευ ρωζώνης με στόΧο οι συμφωνία. Η ταυτόΧρονη Παρουσία στις Βρυξέλλες των Ευ ρωΠαίων ηγετών, οι
οΠοίοι εαν Χρειαστεί θα Παρουν τη «σκυταλή», θεωρείται Πλεονέκτημα Που μΠορεί να βοηθήσει σε θετικό αΠοτέλεσμα. Η Χθεσινή ημέρα έκρυβε εκΠλήξεις. Η έκΠλήξή Προήλθε αΠό τις Παραλογες αΠαιι:ήσεις του ΔΝΤ, οι οΠοίες έλαβαν συγκεκριμένη μορφή και υΠο βλήθηκαν ως αντιΠρόταση των δανειστών
στις Προτασεις της Αθήνας. Ωστόσο, τα αντίμετρα
Που Πρότειναν δημιουργούσαν Προβλήματα Που ή
κυ βέ ρνηση δεν μΠο ρού σε να αΠσδεΧθεί, θεωρώντας
ότι η αντιΠρόταση μεταφέρει τα βάρη σε μισθωτούς
και συνταξιούΧους με τρόΠσ κοινωνικα αδικο. Το Μέγαρο Μαξίμου Χαρακτήρισε τις αντιΠρότασεις «φωτια και λαβρα, Πραγματικό Αρμαγεδδώνα». Η εξαωρη
συναντηση του ΠρωθυΠσυργού Αλέξη ΤσίΠρα με
τους εκΠροσώΠους των θεσμών δεν κατέληξε σε συμφωνία λόγω της ακαμΠτης στασης του ΔΝΤ. >3
εγκύκλιος
«ΟΑ||(ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ»
ΑΜΩΣΕΩΝ ΧΩΡ|Σ ΑΑΟ|·|
Α|'|Ο ΝΟ|'|||(Α ΠΡΟΣΩΠΑ
Μ [2Ο| Ο - 20' Ο] Τα μέτρα αντιστσιΧούν στο 34,8% του ΑΕΠ Η
'70 δισ. ευ ρώ τα βαρη
της οικονομίας την 5ετία
[ΦΠΡ|'°κ°β'°ΜΧΜω “Παγωμένες» οι δανειοδοτήσεις
Πράσινο 
στο ς1ειννΒας1ς
αΠό το ΣτΕ 
Το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της ΕΠικρατείας με '480
έξι αΠοφασεις του (2439-2445/201 5) έκρινε ότι ο
μηχανισμός αυτόματης εΠιστροφής (ε18γν μέσα #20 ·639
Που εφαρμόστηκε αΠό το υΠου ργείο Υγείας το 2012
ως έκτακτο οικονομικό μέτρο στις φαρμακευτικές
εταιρείες είναι για λόγους δημοσίου συμφέροντος
συνταγματικός, σύμφωνος με την Ευ ρωΠαῖκή Σύμβαση Δικαιωματων του ΑνθρώΠου (ΕΣΔΑ), αλλά
και σύμφωνος με την ευ ρωΠαῖ1αἰ και ελληνική νομοθεσία. >Ζ3
[Χρηματιστήριο]
Με μικρές
Η απώλειες
σου ΑΠρ.'ί5 Ι
σου Παρα
το βαρύ κλίμα
Με σε εκατ. ευρώ
ΣεΠ.Ί4 Οκτ.'ί4 Νοἐ'ί4 Δεκ.'ί4 'σν.'ί5
ΑΠοφεύΧθήκαν τα Χειρότε ρα
στη Χθεσινή συνεδρίαση του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, η
οΠοία υΠό το βαρος της ανήσυΧίας για Πιθανή εμΠλοκή στις
διαΠραγματεύσεις μεταξύ της
κυβέρνησης και των θεσμών
έκλεισε στις 780,90 μοναδες,
με τον γενικό δείκτη να σημειώνει Πτώση 1,77%. >18
Στα 700 εκατ. ευρώ μόλις διαμορφώθηκαν το νέα δανεια Προς ιδιώτες και μικρομεσαίες εΠιχειρήσεις το Πρώτο εξαμηνο, καθώς οι δείκτες
τοσο της Προσφορας οσο και της ζήτησης Παρέμειναν «Παγωμένοι»
εν μέσω Πολιτικοοικονομικής αβεβαιότητας. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα